Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 888

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec: VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla): HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis: ÚKOL VYUČOVAT

Biskupové se svými pomocníky, kněžími, „mají především povinnost hlásat všem Boží evangelium“, podle příkazu Pána. „Jsou zvěstovatelé víry, kteří přivádějí ke Kristu nové učedníky; jsou také autentičtí, tj. Kristovou autoritou obdaření učitelé.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 887   |   Následující paragaraf 889 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

85 - autorita církve, biskup římský, biskupové, církev-učitelský úřad, Boží-slovo
86 - Boží-slovo, církev-učitelskýúřad, poklad víry, střežit 
87 - apoštolové, věřící, pastýři, Kristova slova, přijímat
2032 - církev, církev-učitelský úřad, Ježíš Kristus-hlava církve, soud-církve, spása
2033 - bdělost, církev, církev-učitelský úřad, desatero, charisma-neomylnosti
2034 - biskup římský, biskupové, blahoslavenství, církev, církev-učitelský úřad
2035 - autorita církve, církev, církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti, charismata
2036 - autorita církve, Bůh-Stvořitel, církev, církev-učitelský úřad, přikázání
2037 - autorita církve, Boží-přikázání, církev, církev-učitelský úřad, rozum
2038 - církev, církev-učitelský úřad, člověk-důstojnost, morálka křesťanská, teologie
2039 - církev, církev-učitelský úřad, dobro, mravní-zákon, rozum
2040 - církev, církev-matka, církev-učitelský úřad, křesťané, potrava-duchovní
2068 - apoštolové, církev, desatero, křest, spása


Vybrané dle systému klíčových slov:

1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti, liturgie, manželská věrnost, manželství-nerozlučitelnost
1556 - biskupové, kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-biskupů
12 - biskupové, katecheté, kněží, národní katechismi, Boží-lid
1559 - biskupové, biskupský sbor, kněží, papež, svátost kněžství
886 - biskupové, církve-místní, jáhni, kněží, chudí
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání, hierarchie, kněží, svátost kněžství
816 - biskupové, Bůh-Spasitel, církev, církev-jednota, církev-katolická
881 - biskupové, biskupský sbor, Ježíš Kristus-hlava církve, klíče království, papež
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové, jednota církve, místní církve 
1536 - biskupové, cesty-svatosti, čas, jáhenství, jáhni
1599 - kněží, svátost kněžství, svátosti, biskupové 
1534 - kněží, manželství, svátost kněžství, svátosti, biskupové
1568 - kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-kněží, biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-kněží, biskupové
1585 - kněží, služebníci Boha, svátost kněžství, svátosti, biskupové
1597 - kněží, modlitby-liturgické, svátost kněžství, svátosti, biskupové