Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 782

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek: "VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec: CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla): CÍRKEV - BOŽÍ LID
2. podnadpis: CHARAKTERISTICKÉ RYSY BOŽÍHO LIDU

Boží lid má tyto výrazné rysy, které jej jasně odlišují ode všech náboženských, národnostních, politických nebo kulturních seskupení v dějinách: — Je to Boží lid: Bůh nepatří jako vlastnictví žádnému národu. Ale on si z těch, kteří kdysi nebyli žádným národem získal národ: „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý“ (1 Petr 2,9). — Člověk se stává členem tohoto lidu „zrozením shůry“, „z vody a Ducha“ (Jan 3,3-5), to jest vírou v Krista a křtem, ne tělesným narozením. — Hlavou tohoto lidu je Ježíš Kristus [Pomazaný, Mesiáš]: protože totéž pomazání, Duch svatý, stéká z hlavy na Tělo, je tento lid „mesiášským lidem“. — „Tomuto lidu přináleží důstojnost a svoboda Božích dětí, v jejichž srdci přebývá Duch svatý jako v chrámě.“ — „Jeho zákonem je nové přikázání milovat tak, jak nás miloval Kristus. To je „nový“ zákon Ducha svatého. — Jeho posláním je být solí země a světlem světa. Církev „je pro celé lidské pokolení naprosto bezpečným zárodkem jednoty, naděje a spásy“. — „Jeho cílem je Boží království, které zahájil sám Bůh na zemi a které se má dále šířit, dokud je také nedokoná on sám na konci času.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 781   |   Následující paragaraf 783 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

871 - křesťané, křest, poslání, povolání, Boží lid
2787 - Boží-přísliby, Bůh-Otec, modlitba, modlitba-Páně, Nová smlouva
1267 - křest, Boží-lid, církev-Tělo Kristovo, Nová smlouva, kultura
695 - Duch svatý-symboly, křižmo, pomazání-Duchem svatým, olej, vtělení
1741 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda, otroctví-hříchu, spása
1972 - láska, mravní-zákon, Nový zákon, přátelství, přítel
849 - církev-poslání, evangelizace, misie, misijní příkaz, spása
769 - církev-dovršení, Ježíš Kristus-slavný návrat, církev-pronásledování, zkoušky, útěcha


Vybrané dle systému klíčových slov:

781 - Boží-lid, církev-předobrazy, církev-Boží lid, spravedlnost, Izrael
64 - Boží-lid, proroci, Izrael, naděje, Maria
72 - Boží-lid, úmluva, Stará smlouva, Abrahám, Mojžíš
99 - Boží-lid, nadpřirozený smysl, Boží-zjevení, pronikat, žít
776 - Boží-lid, církev-svátost, církev-nástroj Kristův , Boží plán(lásky)
802 - Boží-lid, Ježíš Kristus-Vykupitel, očištění  
804 - Boží-lid, křest-vstup do Božího lidu, církev  
813 - Boží-lid, církev, církev-jednota, církev-matka, církev-katolická
839 - Boží-lid, Boží-přísliby, církev, církev-církev a nekřesťané, náboženství
865 - Boží-lid, církev-naplnění, konec časů, Boží království, svatí
1617 - Boží-lid, hostina, křest, křesťané, láska
2796 - Boží-lid, modlitba, modlitba-Páně, tělo, Otčenáš
1121 - kněžství, křest, biřmování, pečeť, svátosti
1657 - kněžství, liturgické slavnosti, liturgie, matka, modlitba
2233 - kněžství, láska, láska-k bližnímu, povolání, radost
2758 - kněžství, modlitba, modlitba-Kristova, svátosti 
395 - Boží-království, ďábel, moc, dobro, nenávist
541 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, evangelium-hlásání, církev, obrácení
542 - Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, Boží-rodina, kříž, velikonoční tajemství
543 - Boží-království, evangelium-hlásání, Ježíš Kristus-život veřejný, Izrael