Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 528

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: "JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec: TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla): TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ A SKRYTÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis: TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ

Zjevení Páně (Epifanie) je vyjevením Ježíše jako Mesiáše Izraele, Božího Syna a Spasitele světa. Oslavuje spolu s Ježíšovým křtem v Jordánu a se svatbou v Káně i klanění, kterého se Ježíši dostává od „mudrců“, přicházejících z východu. V těchto „mudrcích“, kteří zastupují okolní pohanská náboženství, vidí evangelium prvotiny národů, které skrze vtělení přijímají radostnou zvěst o spáse. Příchod mudrců do Jeruzaléma, aby se poklonili židovskému králi, ukazuje, že v mesiášském světle Davidovy hvězdy hledají v Izraeli toho, který bude králem národů. Jejich příchod naznačuje, že pohané nemohou poznat Ježíše a klanět se mu jako Božímu Synu a Spasiteli světa, aniž se obrátí na Židy a aniž od nich přijmou mesiášské zaslíbení, jak je obsaženo ve Starém zákoně. Zjevení Páně (Epifanie) ukazuje, že „velké množství národů“ vstupuje „do rodiny patriarchů“ a získává tím důstojnost Izraele.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 527   |   Následující paragaraf 529 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

439 - Mesiáš, politika, Davidův syn, Židé 
711 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání, potěšení Izraele, proroctví-naplnění, vykoupení Jeruzaléma
712 - Mesiáš-očekávání, Mesiáš-proctví, Emanuel, kořen Jesse, duch Hospodinův
713 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání, Služebník Hospodinův, přirozenost-služebníků, smysl utrpení
714 - Ježíš Kristus-pomazání, Duch svatý, Mesiáš-očekávání, radostná zvěst, evangelium-hlásání
715 - Duch svatý-seslání, poslední časy, obnova srdce, usmíření 
716 - Duch svatý, Boží-plán (spásy), spravedlnost, očištění srdcí 
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon, spása, Kristus, modlitba


Vybrané dle systému klíčových slov:

436 - Ježíš Kristus, Mesiáš, pomazaný, proroci, králové
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš, Pomázaný, Duch svatý, Kristus
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest, Mesiáš, pomazání, Duch svatý
440 - Ježíš Kristus, kříž, Mesiáš, Petr (apoštol), důstojnost-královská
424 - Ježíš Kristus, církev, Boží-Syn, Mesiáš, Petr (apoštol)
441 - Ježíš Kristus, Boží-Syn, člověk, Mesiáš 
463 - Ježíš Kristus, vtělení, tajemství-víry, radostná zvěst, Mesiáš
151 - Ježíš Kristus, víra-křesťanská, Boží-Syn  
202 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán, víra-křesťanská, podstata, přirozenost-božská
243 - Ježíš Kristus, Duch svatý, Paraklétos, paravda, proroci
422 - Ježíš Kristus, Abrahám, Boží-přísliby, Zákon, radostná zvěst
423 - Ježíš Kristus, Boží-Syn, radostná zvěst, Slovo, milost
425 - Ježíš Kristus, učedníci, víra-předávání, hlásání, společenství-s Bohem
426 - Ježíš Kristus, katecheze, společenství-s Bohem, Boží-plán (spásy), katecheze-cíl
427 - Ježíš Kristus, katecheze, katecheta  
428 - Ježíš Kristus, Jeříš Kristus-poznání, katecheze, společenství-s Bohem, vzkříšení
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání, evangelium-hlásání, evangelizace, katecheze
430 - Ježíš Kristus, andě Gabrielé, záchrana, hříchy, spása
435 - Ježíš Kristus, modlitba, křesťané, vzývání Boha, modlitby-liturgické