Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 523

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V JEŽÍŠE KRISTA, JEDNOROZENÉHO SYNA BOŽÍHO
Článek: "JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE V Z MARIE PANNY"
Odstavec: TAJEMSTVÍ KRISTOVA ŽIVOTA
Podnadpis (římská čísla): TAJEMSTVÍ JEŽÍŠOVA DĚTSTVÍ A SKRYTÉHO ŽIVOTA
2. podnadpis: PŘÍPRAVY

Svatý Jan Křtitel je bezprostředním předchůdcem Páně, který byl poslán, aby mu připravil cestu. Jako „prorok Nejvyššího“ !Lk 1,76) převyšuje všechny ostatní proroky, je poslední z proroků, zahajuje evangelium; zdraví Kristův příchod už v lůně jeho matky a nachází potěšení v tom, že je „ženichův přítel“ (Jan 3,29), kterého jak označí za „Božího beránka, který snímá hříchy světa“ (Jan 1,29). Jde před Ježíšem „v duchu a moci Eliášově“ (Lk 1,17) a vydává mu svědectví svým kázáním, svým křtem obrácení a nakonec svou mučednickou smrtí.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 522   |   Následující paragaraf 524 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

712 - Mesiáš-očekávání, Mesiáš-proctví, Emanuel, kořen Jesse, duch Hospodinův
713 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání, Služebník Hospodinův, přirozenost-služebníků, smysl utrpení
714 - Ježíš Kristus-pomazání, Duch svatý, Mesiáš-očekávání, radostná zvěst, evangelium-hlásání
715 - Duch svatý-seslání, poslední časy, obnova srdce, usmíření 
716 - Duch svatý, Boží-plán (spásy), spravedlnost, očištění srdcí 
717 - Jan Křtitel, Duch svatý, Maria-navštívení  
718 - Duch svatý, Jan Křtitel, předchůdce Páně, Eliáš-zaslíbený, oheň Ducha
719 - Jan Křtitel, největší prorok, Duch svatý, proroci 
720 - Duch svatý, Jan Křtitel, křest, nové stvoření 


Vybrané dle systému klíčových slov:

719 - Jan Křtitel, největší prorok, Duch svatý, proroci 
717 - Jan Křtitel, Duch svatý, Maria-navštívení  
189 - křest, vyznání víry, božské osoby, pravdy-víry, Nejsvětější Trojice
232 - křest, křesťané, Nejsvětější trojice, víra 
256 - křest, Nejsvětější trojice, katechumeni, víra, sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost, Nejsvětější Trojice, temnota, víra
537 - křest, Ježíš Kristus-křest, křesťané, narození-z Boha, Boží-děti
978 - křest, odpuštění-hříchů, hřích, slabost, žádostivost
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých, křesťanský život, ekonomie spásy (božská)-křest, poslední den
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista , vykoupení, život-nový
1229 - křest, obrácení, vyznání víry, vylití Ducha svatého 
1232 - křest, uvedení do křesťanského života, různost kultur, iniciace, život-křesťanský
1233 - křest, biřmování, eucharistie, uvedení do křesťanského života 
1236 - křest, mystagogie, Boží slovo, svátost víry 
1242 - křest, liturgie-východní, liturgie-římská, pomazání, obřady latinské
1249 - křest, křest-dospělých, život-víry, církev-matka 
1255 - křest, rodiče, život-křesťanský, církev 
1259 - křest, touha-po Bohu, hříchy-lítost  
1261 - křest, křest-dětí, cesta ke spáse, děti 
1264 - křest, žádostivost, bolest, slabost, odpuštění-hříchů