Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2474

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek: OSMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): "VYDAT SVĚDECTVÍ PRAVDĚ"

Církev s velkou péčí sebrala vzpomínky na ty, kteří šli až do krajnosti, aby dosvědčili svou víru. Jde o akta mučedníků, která tvoří archivy pravdy psané krvavými písmeny. „Nebudou mi k ničemu všechny půvaby země ani pozemská království; pro mne je lepší, abych zemřel, abych se spojil s Ježíšem Kristem, než abych byl králem až do končin země. Hledám toho, který za nás zemřel. Jeho chci, který pro nás vstal z mrtvých. Blíží se chvíle mého zrození…“ „Velebím tě, žes mě považoval za hodného tohoto dne a této hodiny, abych byl připočten mezi tvé mučedníky. Tys dodržel svůj slib, Bože věrnosti a pravdy. Za tuto milost a za všechny věci tě chválím, velebím tě, vzdávám ti slávu skrze Ježíše Krista, věčného a všemohoucího kněze, tvého přemilého Syna. Skrze něho, který žije a kraluje s Tebou a Duchem svatým, buď sláva Tobě nyní a na věky věků. Amen.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2473   |   Následující paragaraf 2475 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1011 - smrt, smrt-křesťanská, touha zemřít, JežíěšKistus-následování, povolání


Vybrané dle systému klíčových slov:

2465 - Boží-věrnost, povolání, pramen-pravdy, pravda, život-křesťanský
346 - Boží-věrnost, smlouva, stvoření (proces), zákony, Bůh-stvořitel
1640 - Boží-věrnost, lidské úkony, manželská smlouva, manželství-nerozlučitelnost, moudrost
2346 - Boží-věrnost, čistota, láska, láska-k bližnímu, sebeovládání
2468 - pravda, život-v pravdě   
2469 - pravda, tajemství, život-v pravdě  
2470 - pravda, učedníci, život-v pravdě  
2488 - pravda, přikázání, život-v pravdě  
2466 - pravda