Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2449

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek: SEDMÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): LÁSKA K CHUDÝM

Již ve Starém zákoně je celá řada různých právních opatření („milostivé léto“, zákaz půjčovat peníze na úrok a zadržovat zástavu, povinnost dávat desátek, platit mzdu nádeníkům každý den, právo paběrkovat a sbírat klásky) ve shodě s výzvou Deuteronomia: „Potřebný ze země nevymizí, proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utiskovanému a potřebnému bratru“ (Dt 15,11). Ježíš přijímá toto slovo za své: „Vždyť chudé máte mezi sebou vždycky, ale mne vždycky nemáte“ (Jan 12,8). Tím nezeslabuje rozhorlená slova dávných proroků: kupuji „nuzáky za stříbro, ubožáka za pár opánků …“ (Am 8,6), ale vybízí nás, abychom poznali, že je přítomen v chudých, kteří jsou jeho bratry. Svatá Růžena z Limy, když ji jednoho dne její matka kárala, že přijímá do domu chudé a nemocné, bez váhání jí řekla: „Když sloužíme chudým a nemocným, sloužíme Ježíšovi. Nesmíme dopustit, aby chyběla pomoc našemu bližnímu, protože Ježíšovi sloužíme ve svých bratřích.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2448   |   Následující paragaraf 2450 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1397 - chudí, svaté přijímání, communio, eucharistie-bratrství, eucharistie-milosrdenství
786 - církev, královské poslání, Ježíš Kristus-služebník, povolání-ke službě, znamení kříže


Vybrané dle systému klíčových slov:

2443 - chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, radostná zvěst
2445 - chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, sobectví
2446 - chudí, krádež, láska, láska-k bližnímu, statky (majetek)
2462 - chudí, krádež, svědectví-lásky  
2463 - chudí, krádež, křivé svědectví  
1397 - chudí, svaté přijímání, communio, eucharistie-bratrství, eucharistie-milosrdenství
1941 - chudí