Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 208

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek: "VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec: "VĚŘÍM V BOHA"
Podnadpis (římská čísla): BŮH ZJEVUJE SVÉ JMÉNO
2. podnadpis: ŽIVÝ BŮH , "JSEM, KTERÝ JSEM"

Tváří v tvář úchvatné a tajemné Boží přítomnosti člověk nahlíží, jak je nepatrný. Mojžíš si před hořícím keřem zouvá opánky a zakrývá si tvář před Boží svatostí. Před velebností třikrát svatého Boha Izaiáš zvolá: „Běda mně, je se mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů“ (Iz 6,5). Když Petr vidí božská znamení, která Ježíš koná, zvolá: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ (Lk 5,8). Protože však Bůh je svatý, může odpustit člověku, který před ním uzná, že je hříšník: „Nebudu jednat podle žáru svého hněvu ? neboť jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe“ (Oz 11,9). Také apoštol Jan říká: „Před ním uklidníme své svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí“ (1 Jan 3,19-20).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 207   |   Následující paragaraf 209 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

724 - Duch svatý, hořící keř, Ježíš Kristus-poznání, Maria-působení Ducha svatého 
448 - Ježíš Kristus, Bůh-Pán, Pán, klanění, úcta-k Bohu
388 - Adam, hřích-prvotní, člověk, Ježíš Kristus-Vykupitel, milost


Vybrané dle systému klíčových slov:

1780 - člověk, člověk-důstojnost, mravnost, svědomí, úsudek svědomí
29 - člověk, odmítnout, příčiny, zlo, lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská, náboženská bytost, svoboda, život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem, štěstí, život-lidský, smutek