Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1831

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek: CTNOSTI
Podnadpis (římská čísla): DARY A PLODY DUCHA SVATÉHO

Je sedm darů Ducha svatého; jsou to: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží. Ve své plnosti přísluší Kristu, Davidovu Synu. Doplňují a přivádějí k dokonalosti ctnosti těch, kteří je přijímají. Činí věřící ochotnými pohotově poslechnout božských vnuknutí. „Dobrotivý je tvůj Duch, ať mě vede rovným krajem“ (Ž 143,10). „Neboť všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové … Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi“ (Řím 8,14.17).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1830   |   Následující paragaraf 1832 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1266 - posvěcující milost, božské ctnosti, dary Ducha svatého, mravní ctnost, ospravedlnění
1299 - biřmování-tradice, Bůh-Utěšitel, dary-Ducha svatého, rozum, láska


Vybrané dle systému klíčových slov:

1845 - Boží-bázeň, ctnosti, Duch svatý-dary, moudrost, rada
1830 - ctnosti, Duch svatý, Duch svatý-dary, křesťané, parakletos
1835 - ctnosti, moudrost   
1806 - ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, moudrost, svědomí
1832 - ctnosti, čistota, dobro, dobrota, Duch svatý
1805 - ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, mírnost, moudrost
1834 - ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, mírnost, moudrost
1781 - ctnosti, milosrdenství, odpovědnost