Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1339

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek: SVÁTOST EUCHARISTIE
Podnadpis (římská čísla): EUCHARISTIE V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis: USTANOVENÍ EUCHARISTIE

Ježíš zvolil dobu velikonoc, aby splnil to, co ohlásil v Kafarnau: dát totiž svým učedníkům své tělo a svou krev. „Nastal den nekvašeného chleba, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: ‘Jděte a připravte nám velikonočního beránka, abychom ho mohli jíst!’ … Odešli … a připravili velikonočního beránka. Ve stanovenou hodinu zaujal Ježíš místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: ‘Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám říkám: Už ho nebudu jíst, dokud se nenaplní v Božím království’ … Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: ‘To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku!’ Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: ‘Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá’“ (Lk 22,7-20).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1338   |   Následující paragaraf 1340 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1169 - liturgický rok, liturgie, Velikonoce, Svatý týden, tajemství-vzkříšení


Vybrané dle systému klíčových slov:

611 - eucharistie-ustanovení, památka, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, večeře Páně, apoštolové-kněží
1337 - eucharistie-ustanovení, mytí nohou, přikázání-lásky, eucharistie, velikonoční oběť
1338 - eucharistie-ustanovení, evangelia-synoptická, eucharistie, Ježíš Kristus-chléb života, eucharistická řeč
1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti, svátosti-spásy, spása 
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života, život-věčný, sv.Tomáš Akvinský, úmluva
476 - lidství-Kristovo, tělo-Kristovo, Ježíš Kristus, obrazy-Krista, koncily
65 - Ježíš Kristus-Syn Boží