Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:



Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní služba



Řád karmelitánů
v ČR



křesťanská literatura



Umístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...




Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet




Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1130

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SVÁTOSTNÁ EKONOMIE
Kapitola: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ V ČASE CÍRKVE
Článek: VELIKONOČNÍ TAJEMSTVÍ VE SVÁTOSTECH CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla): SVÁTOSTI VĚČNÉHO ŽIVOTA

Církev slaví tajemství svého Pána, „dokud on nepřijde“ (1 Kor 11,26) a dokud nebude „Bůh všechno ve všem“ (1 Kor 15,28). Liturgie je od apoštolské doby vedena ke svému cíli toužebnými vzdechy Ducha v církvi: „Marana tha!“ (1 Kor 16,22). Liturgie tak sdílí Ježíšovu touhu „Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka … dokud se nenaplní v Božím království“ (Lk 22,15-16). V Kristových svátostech církev již dostává závdavek svého dědictví, má již účast na věčném životě, i když zatím ještě „očekává v blažené naději slavný příchod našeho velikého Boha a spasitele Krista Ježíše“ (Tit 2,13). „Duch a nevěsta volají: ‘Přijď … Přijď, Pane Ježíši!’“ (Zj 22,17.20). Svatý Tomáš shrnuje různé významy svátostného znamení takto: „Svátost je znamení připomínající minulost, totiž utrpení Páně; je znamením poukazujícím na plody, které v nás působí jeho utrpení, totiž milost; je prorockým znamením, které ohlašuje předem budoucí slávu.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1129   |   Následující paragaraf 1131 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2817 - Boží-království, čas, Ježíš Kristus-slavný návrat, krev, modlitba
950 - dobro-sdílení, křest, společenství-svátostí, společenství-svatých 


Vybrané dle systému klíčových slov:

1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti, svátosti-spásy, spása 
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu, viatikum, blažené patření, svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý, tělo a krev Kristovi  
65 - Ježíš Kristus-Syn Boží, Nová smlouva, proroci, Slovo, vrchol
1024 - nebe, život-věčný, společenství lásky, život -s Nejsvětější Trojicí, Kristovo království
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný, Kristovo království, společenství-s Kristem