Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2361

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek: ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): MANŽELSKÁ LÁSKA

„Sexualita, při níž se muž a žena navzájem darují úkonem, který je vlastní a vyhrazený manželům, naprosto není něco čistě biologického, ale týká se nejvnitřnějšího jádra lidské osoby jako takové. Uskutečňuje se opravdu lidským způsobem jenom tenkrát, když je začleněna do lásky, s jakou se muž a žena sobě navzájem až do smrti bezvýhradně zavazují.“ „Tobiáš povstal ze svého lůžka a řekl Sáře: ‘Sestro, vstaň! Pomodleme se a vyprosme si na našem Pánu, aby nám prokázal milosrdenství a spásu.’ Vstali a počali se modlit a prosit, aby se jim dostalo spásy. Tobiáš začal slovy: ‘Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané tvé jméno po všechny věky a pokolení. Ať ti dobrořečí nebesa a všechno tvé stvoření po všechny věky. Ty jsi učinil Adama. Učinil jsi mu pomoc a podporu, Evu, jeho ženu. Z obou vzešlo lidské potomstvo. Ty jsi řekl: »Není dobré, aby člověk byl sám. Učiňme mu pomoc jemu rovnou,« Hle, neberu si tuhle svou sestru pro smilnění, nýbrž veden věrností. Přikaž, abych došel smilování já i ona, abychom se dožili stáří.’ A oba řekli: ‘Amen, amen.’ Pak se uložili k spánku té noci“ (Tob 8,4-9).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2360   |   Následující paragaraf 2362 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1643 - duch, láska, láska-manželská, manželská věrnost, smysly
2332 - duše, láska, láska-k bližnímu, muž a žena, pohlavnost
1611 - chvalozpěvy, Izrael, láska, láska-manželská, manželství-nerozlučitelnost


Vybrané dle systému klíčových slov:

399 - Adam, Eva, prvotní svatost, stach, žárlivost Boží
417 - Adam, Eva, hřích-prvotní, prvotní svatost 
359 - Adam, člověk, Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-nový Adam, sv.Petr Chryzolog
388 - Adam, hřích-prvotní, člověk, Ježíš Kristus-Vykupitel, milost
416 - Adam, prvotní svatost, prarodiče, hřích-prvotní