Číslo paragrafu: 995

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM… VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):KRISTOVO A NAŠE VZKŘÍŠENÍ
2. podnadpis:POSTUPNÉ ZJEVOVÁNÍ VZKŘÍŠENÍ
Být Kristovým svědkem znamená být „svědkem jeho zmrtvýchvstání“ (Sk 1,22), patřit k těm, kteří „s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání“ (Sk 10,41). Křesťanská naděje ve vzkříšení je plně poznamenána setkáními se vzkříšeným Kristem. Vstaneme z mrtvých jako on, s ním a skrze něho.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

860 -  církev-apoštolská, církev-základ, apoštol-svědek vzkříšení, evangelium-hlásání  655 -  vzkříšení-Kristovo, vzkříšení-budoucí, vítězství-nad smrtí, život-nový, křesťané

Vybrané dle klíčových slov:

991 - vzkříšení-mrtvých, víra-křesťanská , Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání   
992 - vzkříšení-mrtvých, naděje-na vzkříšení , věrnost-Boha , makabejští mučedníci , úmluva
993 - vzkříšení-mrtvých, víra-ve vzkříšení , saduceové , farizeové  
994 - vzkříšení-mrtvých, Ježíš Kristus-vzkříšení a život , víra-záruka vzkříšení , poslední den  
996 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , smrtelnost-těla , zmrtvýchvstání-odpor  
998 - vzkříšení-mrtvých, věčný život , zavržení , zlo , špatné skutky
999 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , tělo-zduchovnělé , Ježíš Kristus-oslavené tělo  
1000 - vzkříšení-mrtvých, tělo-oslavené-podoba , eucaristie , proměnění-těla  
1003 - vzkříšení-mrtvých, křest-spojení s Kristem , tělo Kristovo , poslední den , eucharistie
1015 - vzkříšení-mrtvých, vzkříšení-těla , spása , vykoupení-těla  
70 - svědectví-o Bohu, prarodiče , Adam , Eva , spása
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1038 - Poslední soud, vzkříšení-mrtvých , život-věčný , Syn člověka , vzkříšení
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
904 - laici, laici-prorocké poslání , svědectví-o Bohu , víra-smysl  
1068 - církev-liturgie, liturgie , svědectví-o Bohu , život-víry , eucharistie
2145 - Boží-jméno, kázání , svědectví-o Bohu , úcta-k Bohu , homilie
988 - vyznání víry, tělo , vzkříšení , vzkříšení-mrtvých , věčný život