Číslo paragrafu: 974

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Nejsvětější Panna Maria byla po skončení svého pozemského života vzata s tělem i duší do nebeské slávy, kde se již podílí na slávě vzkříšení svého Syna, předjímajíc vzkříšení všech údů jeho Těla.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

648 - vzkříšení, Nejsvětější trojice , transcendence , Boží moc  
651 - vzkříšení, Boží-přísliby , ospravedlnění-víry , důkaz-víry  
657 - vzkříšení, prázdný hrob , smrt , zmrtvýchvstání  
658 - vzkříšení, zmrtvýchvstání , tělo , ospravedlnění duše  
989 - vzkříšení, Ježíš Kristus-zmrtvýchvstání , vzkříšení-mrtvých , vzkříšení-těla , Nejsvětější trojice
1052 - vzkříšení, smrt , církev nebeská , duše  
966 - Maria-Neposkvrněná, Maria-nanebevzetí , Maria-královna všeho tvorstva , Maria-Matka církve  
666 - Ježíš Kristus-nanebevstoupení, údy-Kristova těla , naděje-na Boží království   
747 - Duch svatý-vylití, údy-Kristova těla , církev , Nejsvětější Trojice-společenství s lidmi  
1004 - úcta-k tělu, údy-Kristova těla , utrpení , vzkříšení-mrtvých , bolest
2045 - Ježíš Kristus-poznání, údy-Kristova těla , život-mravní , mravnost , poznání-Boha
1227 - Kristova smrt, vzkříšení , život-nový , ospravedlnění  
2741 - modlitba, vzkříšení    
723 - Duch svatý, Panna Maria , Maria-panenství , Maria-působení Ducha svatého  
794 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , následování Krista , Boží-dary
806 - církev-společnství, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , církev-rozmanitost  
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
1265 - nové stvoření, Boží dítě , údy-Kristova těla , přirozenost-božská  
298 - Bůh-Stvořitel, hříšníci , vzkříšení , světlo-víry , život
557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém