Číslo paragrafu: 968

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:MARIA - MATKA KRISTOVA, MATKA CÍRKVE
Podnadpis (římská čísla):MARIA, MATKA CÍRKVE
2. podnadpis:…JE NAŠÍ MATKOU V ŘÁDU MILOSTI
Avšak její úloha vzhledem k církvi a k celému lidstvu jde ještě dále. „Zcela zvláštním způsobem spolupracovala na díle Spasitelově poslušností, vírou, nadějí a vroucí láskou pro obnovení nadpřirozeného života duší. Proto se stala naší matkou v řádu milosti.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

494 -  Maria-nová Eva, Boží-Syn, hříchy, spása, poslušnost víry

Vybrané dle klíčových slov:

967 - Maria-Matka církve, Maria-vzor víry a lásky , oslava-Panny Marie , Maria-předobraz církve  
969 - Maria-Matka církve, Maria Matka víry , Maria-přímluvkyně , Maria-pomocnice  
970 - Maria-Matka církve, Ježíš Kristus-jediný přstředník , Kristovy zásluhy , přímluvy-Panny Marie , Maria
1477 - Maria-Matka církve, všichni svatí , milost-Kristova , odpustky  
144 - poslušnost víry, Abrahám , Maria , pravda , Písmo svaté
965 - Maria-letnice, Maria-Matka církve , Maria-Duch svatý , Maria-apoštolové  
972 - Maria-předobraz církve, Maria-Matka církve , Panna Maria   
975 - Maria, Maria-Matka církve , údy-Kristova těla , Maria-nová Eva  
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
1790 - nevědomost, poslušnost víry , svědomí , úsudek mylný , úsudek svědomí
2515 - neposlušnost, poslušnost víry , rozum , smysly , tělo
963 - Maria-Matka Boží, Maria-Matka Kristova , Maria-Matka církve , údy-Kristovi  
964 - Maria-Matka Kristova, Maria-spoluutrpení , Maria-Matka církve , Maria-kříž  
1172 - liturgický rok, Bohorodička , Maria-Matka církve , mariánský kult , plod vykoupení-nejvznešenější
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
2146 - Boží-jméno, Maria , Maria-Matka církve , Panna Maria  
2674 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování , modlitba
501 - Maria-matka Boží, Maria-matka lidí , spolupráce-Panny Marie   
973 - Maria-vtělení, Maria-zvěstování , Maria-spolupráce na vykoupení , Maria-Matka církve  
146 - Abrahám, víra , poslušnost víry , spravedlnost , otec věřících