Číslo paragrafu: 953

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
Podnadpis (římská čísla):VZÁJEMNÉ SDÍLENÍ DUCHOVNÍCH HODNOT
Společenství lásky. Ve společenství svatých „žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě“ (Řím 14,7). „Trpí–li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy, je-li některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se s ním radují. Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd“ (1 Kor 12,26-27). „Láska nemyslí jen na sebe“ (1 Kor 13,5). I sebemenší náš čin, vykonaný s láskou, blahodárně působí na všechny v této solidárnosti se všemi lidmi, živými i mrtvými; tato solidárnost má svůj základ ve společenství svatých. Každý hřích škodí tomuto společenství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1827 -  ctnosti, ctnosti-božské, dokonalost, láska  2011 -  vyhnanství, zásluhy, život-pozemský   845 -  církev-místo záchrany, spása, církev-jednota, smíření-s Bohem, archa 1469 -  smíření-s Bohem, smíření-s církví, svátost pokání a smíření, hříchy, svátosti-uzdravování

Vybrané dle klíčových slov:

950 - dobro-sdílení, křest , společenství-svátostí , společenství-svatých  
951 - dobro-sdílení, charismata , obecné blaho , společenství-charismat , společenství-svatých
946 - společenství-svatých, vyznání výry , církev-obecná   
948 - společenství-svatých, svaté věci , tělo Kristovo , krev Kristova , svaté osoby
957 - společenství-svatých, památky-světců , církev-tři stavy , mučedníci , světci
1475 - společenství-svatých, svatost , výměna duchovních dober , očista hříšníků  
1476 - společenství-svatých, poklad církve , zásluhy a smírné skutky , vykoupení , usmíření
947 - Tělo Kristovo, dobro-sdílení , společenství-svatých , údy-Kristova těla , svátosti
952 - majetek, dobro-sdílení , společenství-svatých , statky (majetek) , nouze
1772 - hněv, radost , smutek , touha , vášně
1699 - povolání, solidarita , poslání   
1948 - lidské společenství, solidarita , společnost občanská   
955 - církev-tři stavy, společenství-svatých , jednota v Kristu , sdílení duchovních hodnot  
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých , utrpení Ježíše Krista , přímluva-církve  
260 - jednota-božská, Nejsvětější trojice , radost , duše , bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice
344 - Bůh-Stvořitel, oslav-Boha , solidarita , tvorové-vzájemná závislost , stvoření (tvor)
956 - přímluvy-svatých, církev-tři stavy , společenství-svatých , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , dobro
644 - zmrtvýchvstání-historická událost, víra , pochybnosti , radost , Tomáš
1293 - biřmování, pomazání , olej-symbolika , radost , uzdravení
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce