Číslo paragrafu: 947

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
„Protože všichni věřící tvoří jediné tělo, je dobro jedněch sdíleno druhými … Stejně tak je třeba věřit, že existuje sdílení dober v církvi. Nejdůležitějším údem je však Kristus, protože je hlava …Tím se Kristovo dobro sdílí všem údům; dochází k tomu prostřednictvím svátostí církve.“ „Jednota Ducha, jímž je církev oživována a řízena, působí, že všechno, co církev vlastní, je společné všem, kteří do ní patří.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

790 -  církev, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, svátosti, údy-Kristova těla

Vybrané dle klíčových slov:

950 - dobro-sdílení, křest , společenství-svátostí , společenství-svatých  
951 - dobro-sdílení, charismata , obecné blaho , společenství-charismat , společenství-svatých
948 - společenství-svatých, svaté věci , tělo Kristovo , krev Kristova , svaté osoby
946 - společenství-svatých, vyznání výry , církev-obecná   
957 - společenství-svatých, památky-světců , církev-tři stavy , mučedníci , světci
1475 - společenství-svatých, svatost , výměna duchovních dober , očista hříšníků  
1476 - společenství-svatých, poklad církve , zásluhy a smírné skutky , vykoupení , usmíření
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
15 - svátosti, spása , liturgie   
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
952 - majetek, dobro-sdílení , společenství-svatých , statky (majetek) , nouze
953 - společenství-lásky, dobro-sdílení , radost , solidarita , společenství-svatých
955 - církev-tři stavy, společenství-svatých , jednota v Kristu , sdílení duchovních hodnot