Číslo paragrafu: 946

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:SPOLEČENSTVÍ SVATÝCH
Poté, co apoštolské vyznání víry vyslovilo „svatou církev obecnou“, k tomu dodává „společenství svatých“. Tento článek je jistým způsobem vysvětlením předchozího: „Co je církev, ne–li shromáždění všech svatých?“ Společenství svatých je právě církev.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

823 -  církev, církev-jednota, církev-svatá, oslava-Ježíše Krista, dějiny

Vybrané dle klíčových slov:

948 - společenství-svatých, svaté věci , tělo Kristovo , krev Kristova , svaté osoby
957 - společenství-svatých, památky-světců , církev-tři stavy , mučedníci , světci
1475 - společenství-svatých, svatost , výměna duchovních dober , očista hříšníků  
1476 - společenství-svatých, poklad církve , zásluhy a smírné skutky , vykoupení , usmíření
750 - vyznání výry, církev-jednota , církev-katolická , církev-svatá , církev-obecná
955 - církev-tři stavy, společenství-svatých , jednota v Kristu , sdílení duchovních hodnot  
1522 - pomazání-nemocných, společenství-svatých , utrpení Ježíše Krista , přímluva-církve  
947 - Tělo Kristovo, dobro-sdílení , společenství-svatých , údy-Kristova těla , svátosti
952 - majetek, dobro-sdílení , společenství-svatých , statky (majetek) , nouze
956 - přímluvy-svatých, církev-tři stavy , společenství-svatých , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , dobro
950 - dobro-sdílení, křest , společenství-svátostí , společenství-svatých  
959 - chvála Boha, církev-tři stavy , rodina-Božích dětí , společenství-svatých , liturgie -nebeská
951 - dobro-sdílení, charismata , obecné blaho , společenství-charismat , společenství-svatých
953 - společenství-lásky, dobro-sdílení , radost , solidarita , společenství-svatých
2725 - duchovní boj, modlitba , světci , život-nový , společenství-svatých
836 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , povolání-k spáse , církev-obecná
868 - církev-katolická, celá pravda(spásná) , spása-pro všchny , celé lidstvo , církev-obecná