Číslo paragrafu: 938

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Biskupové, ustanovení skrze Ducha svatého, jsou nástupci apoštolů. „Jednotliví biskupové jsou viditelný zdroj a základ jednoty ve svých místních církvích.“

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
887 - místní církve, biskupská konference , patriarchát , synody , koncily-provinční
92 - neomylnost, biskupové , církev-vlastnosti , laici , nadpřirozený smysl
861 - církev-apoštolská, biskupové , apoštolové-nástupci , církev-řízení  
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
877 - hierarchie, biskupové , bratrské společenství , diecéze , Petr (apoštol)
882 - pravomoc-nad celou církví, biskupové , biskupský sbor , papež , pramen-jednoty
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
893 - posvěcení, biskupové , církve-místní , eucharistie , kněžství
894 - řízení církve, biskupové , autorita , příklad  
1312 - biřmování-udělovatel, biskupové , kněží , duchovenstvo  
1313 - biřmování-tradice, biskupové , kněží , svědectví-o Bohu  
2034 - biskup římský, biskupové , blahoslavenství , církev , církev-učitelský úřad