Číslo paragrafu: 936

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Pán učinil ze svatého Petra viditelný základ své církve. Jemu svěřil klíče. Římský biskup, nástupce svatého Petra, je „hlavou sboru biskupů, zástupcem Krista a pastýřem celé církve zde na zemi“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

553 - Petr (apoštol), autorita církve , Boží-království , apoštolové , klíče království
862 - Petr (apoštol), biskupové , církev-apoštolská , církev-pastýři  
642 - svědci-zmrtvýchvstání, Petr (apoštol) , apoštolové , svědectví-o Bohu , vzkříšení
981 - odpuštění-hříchů, moc klíčů , krev Kristova , lítost , obrácení
641 - apoštolové-zjevení, Marie Magdalská , Petr (apoštol) , zmrtvýchvstání , vzkříšení
1444 - klíče království, odpuštění-hříchů-pravomoc , Petr (apoštol) , pokání , moc-svazovat a rozvazovat
440 - Ježíš Kristus, kříž , Mesiáš , Petr (apoštol) , důstojnost-královská
552 - apoštolové, autorita církve , Boží-království , Petr (apoštol) , církev-ustanovení
586 - chrám jeruzalémský, úcta k chrámu , Ježíš Kristus-život a učení , Petr (apoštol)  
1226 - církev, letnice , apoštolové , Petr (apoštol)  
2121 - hříchy, láska , láska-k Bohu , Petr (apoštol) , pramen-dobra
424 - Ježíš Kristus, církev , Boží-Syn , Mesiáš , Petr (apoštol)
765 - apoštolové, dvanáct , církev-ustanovení , Izrael-12 kmenů , Petr (apoštol)
863 - církev-apoštolská, církev-poslání , apoštolát , šíření Božího království , Petr (apoštol)
877 - hierarchie, biskupové , bratrské společenství , diecéze , Petr (apoštol)
1288 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , letnice  , Petr (apoštol)
1851 - hříchy, násilí , nevěrnost , odevzdání se , Petr (apoštol)