Číslo paragrafu: 925

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):ZASVĚCENÝ ŽIVOT
2. podnadpis:ŘEHOLNÍ ŽIVOT
Řeholní život vznikl na Východě v prvních křesťanských staletích a uskutečňoval se ve společnostech církví kanonicky zřízených; liší se od jiných forem zasvěceného života svým kultovním aspektem, veřejnými sliby zachovávat evangelijní rady, společným bratrským životem, svědectvím o Kristově spojení s církví.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1672 -  kostely, liturgické slavnosti, liturgie, olej, oltář

Vybrané dle klíčových slov:

915 - evangelijní rady, čistota , chudoba , poslušnost , povolání
1986 - evangelijní rady, Nový zákon , evangelijní zákon , evangelium , Nová smlouva
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
944 - život-zasvěcený, evangelijní rady , chudoa , čistota , poslušnost
916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
918 - život-zasvěcený, řeholní život , poustevníci , zasvěcení  
919 - život-zasvěcený, schvalování nových řeholí , Apoštolský stolec , řehole-nové formy  
932 - život-zasvěcený, následování Krista , svět-současný , tajemství-vykoupení , duch-blahoslavenství
933 - život-zasvěcený, Kristův příchod , svědectví-církve , svět-současný , řeholní stav
945 - život-zasvěcený, úplné odevzdání , služba-Bohu   
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený
1973 - Boží-přikázání, evangelijní rady , křesťané , mravní-zákon , Nový zákon
2103 - Bůh-Spasitel, evangelijní rady , láska , láska-k Bohu , náboženství
924 - zasvěcené panny, život-zasvěcený , sdružování , modlitba , služba
914 - zasvěcený život, život-církve , evangelijní rady , svatost  
1974 - bližní, čas , evangelijní rady , mravní-zákon , Nový zákon
934 - duchovní, laikové , život-zasvěcený , evangelijní rady , svědectví-církve
922 - zasvěcené panny, vdovy-zasvěcené , život-zasvěcený , svoboda-srdce  
930 - společnosti-apoštolského života, zasvěcení , život-zasvěcený , bratrský život