Číslo paragrafu: 923

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):ZASVĚCENÝ ŽIVOT
2. podnadpis:ZASVĚCENÉ PANNY A VDOVY
Když panny veřejně „vyjádřily posvátné předsevzetí důsledněji následovat Krista a byly od diecézního biskupa podle schváleného liturgického obřadu zasvěceny Bohu, mysticky se zasnoubily Kristu, Božímu Synu, a oddaly se službě církve“. Tímto slavnostním obřadem (Consecratio virginum) „se panna stává zasvěcenou osobou jako znamení přesažné lásky církve ke Kristu, eschatologického obrazu nebeské Nevěsty a budoucího života“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1537 -  kněží, svátost kněžství, svátost stavu, svátosti, tradice-církevní 1672 -  kostely, liturgické slavnosti, liturgie, olej, oltář

Vybrané dle klíčových slov:

922 - zasvěcené panny, vdovy-zasvěcené , život-zasvěcený , svoboda-srdce  
924 - zasvěcené panny, život-zasvěcený , sdružování , modlitba , služba
1619 - panenství, svátost manželství , svátosti , svět-současný , znamení
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1071 - liturgie-církev, život-církve , obřady liturgické , liturgie-společenství , znamení liturgická
1074 - liturgie-zdroj a cíl, katecheze , obřady liturgické , shromáždění-liturgické , svátosti
1144 - shromáždění-liturgické, funkce-liturgické , obřady liturgické   
1190 - bohoslužba-slova, liturgie , obřady liturgické , Boží slovo  
1207 - liturgie-rozmanitost, liturgie-kultura , obřady liturgické   
2158 - křestní-jméno, zasvěcení , panenství   
2531 - čistota, srdce-čistota , panenství , pohlavnost , sexualita
1677 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , bohoslužba , obřady liturgické
1618 - beránek, dobro , hostina , následování Krista , panenství
2532 - čistota, modlitba , srdce-čistota , úmysly , panenství
2533 - čistota, skromnost , srdce-čistota , trpělivost , panenství
2695 - modlitba, zasvěcení , život-modlitby , život-zasvěcený , panenství