Číslo paragrafu: 922

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):ZASVĚCENÝ ŽIVOT
2. podnadpis:ZASVĚCENÉ PANNY A VDOVY
Již od apoštolských dob existovaly křesťanské panny a vdovy, které Pán povolal, aby se mu bezvýhradně oddaly s větší svobodou srdce, těla i ducha; udělaly rozhodnutí, schválené církví, žít v panenském stavu respektive ve stavu trvalé čistoty „pro nebeské království“ (Mt 19,12).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1618 -  beránek, dobro, hostina, následování Krista, panenství 1619 -  panenství, svátost manželství, svátosti, svět-současný, znamení 1620 -  dobro, panenství, smysl-pro manželství, svátost manželství, svátosti

Vybrané dle klíčových slov:

924 - zasvěcené panny, život-zasvěcený , sdružování , modlitba , služba
923 - zasvěcené panny, obřady liturgické , panenství , zasnoubení-Kristu , Consecratio virginum
916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
918 - život-zasvěcený, řeholní život , poustevníci , zasvěcení  
919 - život-zasvěcený, schvalování nových řeholí , Apoštolský stolec , řehole-nové formy  
931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
932 - život-zasvěcený, následování Krista , svět-současný , tajemství-vykoupení , duch-blahoslavenství
933 - život-zasvěcený, Kristův příchod , svědectví-církve , svět-současný , řeholní stav
944 - život-zasvěcený, evangelijní rady , chudoa , čistota , poslušnost
945 - život-zasvěcený, úplné odevzdání , služba-Bohu   
925 - řeholní život-vznik, evangelijní rady , život-zasvěcený , společný život-bratrský , veřejné sliby
930 - společnosti-apoštolského života, zasvěcení , život-zasvěcený , bratrský život  
934 - duchovní, laikové , život-zasvěcený , evangelijní rady , svědectví-církve
929 - sekulární společnost, evangelium-hlásání , obnova světa , život-zasvěcený  
2695 - modlitba, zasvěcení , život-modlitby , život-zasvěcený , panenství
920 - poustevníci, chvála Boha , pokání , ticho , život-zasvěcený
921 - poustevníci, důvěrný vztah s Bohem , tajemství-církve , Ježíš Kristus-osobní vztah , život-zasvěcený
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený
928 - sukulární společnosti, společnosti-sekulární , svět-pozemský , dokonalá láska-snaha , život-zasvěcený