Číslo paragrafu: 921

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):ZASVĚCENÝ ŽIVOT
2. podnadpis:POUSTEVNICKÝ ŽIVOT
Ukazují každému vnitřní aspekt tajemství církve, jímž je důvěrný osobní vztah ke Kristu. Život poustevníka, skrytý očím lidí, je mlčenlivým kázáním Krista, kterému odevzdal svůj život, protože Kristus je pro něho vším. Je to zvláštní povolání najít na poušti slávu Ukřižovaného právě v duchovním boji.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2719 -  agonie, hrob, modlitba, modlitby-vnitřní, noc víry 2015 -  askeze, blahoslavenství, dokonalost, duchovní boj, duchovní pokrok

Vybrané dle klíčových slov:

920 - poustevníci, chvála Boha , pokání , ticho , život-zasvěcený
1997 - důvěrný vztah s Bohem, nadpřirozenost , křesťané , milost , Bůh-vztah s člověkem
2577 - důvěrný vztah s Bohem, láska , láska-k Bohu , modlitba , odevzdání se
758 - tajemství-církve, církev-původ , Boží-plán (spásy) , dějiny-křesťanství  
918 - život-zasvěcený, řeholní život , poustevníci , zasvěcení  
916 - život-zasvěcený, zasvěcení , následování Krista , svět-budoucí , křest
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
919 - život-zasvěcený, schvalování nových řeholí , Apoštolský stolec , řehole-nové formy  
931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
932 - život-zasvěcený, následování Krista , svět-současný , tajemství-vykoupení , duch-blahoslavenství
933 - život-zasvěcený, Kristův příchod , svědectví-církve , svět-současný , řeholní stav
944 - život-zasvěcený, evangelijní rady , chudoa , čistota , poslušnost
945 - život-zasvěcený, úplné odevzdání , služba-Bohu   
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně
2143 - Boží-jméno, důvěrný vztah s Bohem , klanění , oslava-Boha , paměť církve
924 - zasvěcené panny, život-zasvěcený , sdružování , modlitba , služba
239 - Bůh-Otec, otcovství , důvěrný vztah s Bohem , chybování , rodiče
1309 - biřmování, biřmování-příprava , důvěrný vztah s Bohem , odpovědnost , život-křesťanský
926 - řeholní život, evangelijní rady , tajemství-církve , zasvěcení , život-zasvěcený
766 - církev-ustanovení, Ježíš Kristus-oběť , tajemství-církve , církev-svatá , eucharistie-ustanovení