Číslo paragrafu: 916

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):ZASVĚCENÝ ŽIVOT
2. podnadpis:EVANGELIJNÍ RADY, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Stav zasvěceného života tedy představuje způsob „zvláštního“ zasvěcení, které má svůj kořen ve křtu a je úplným odevzdáním se Bohu. Věřící v Krista si v zasvěceném životě pod vlivem Ducha svatého umiňují následovat Krista „více zblízka“, oddat se Bohu, kterého nadevše milují, a tím, že usilují o dokonalost lásky ve službě Božímu království, stát se v církvi znamením a hlasateli slávy budoucího světa.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2687 -  chvála Boha, kontemplace, modlitba, pramen-duchovního života, přímluvy 933 -  život-zasvěcený, Kristův příchod, svědectví-církve, svět-současný, řeholní stav

Vybrané dle klíčových slov:

932 - život-zasvěcený, následování Krista , svět-současný , tajemství-vykoupení , duch-blahoslavenství
917 - život-zasvěcený, evangelijní rady , řeholní život , zasvěcení  
918 - život-zasvěcený, řeholní život , poustevníci , zasvěcení  
919 - život-zasvěcený, schvalování nových řeholí , Apoštolský stolec , řehole-nové formy  
931 - život-zasvěcený, evangelijní rady , misijní činnost , svědectví-církve , služba-Bohu
933 - život-zasvěcený, Kristův příchod , svědectví-církve , svět-současný , řeholní stav
944 - život-zasvěcený, evangelijní rady , chudoa , čistota , poslušnost
945 - život-zasvěcený, úplné odevzdání , služba-Bohu   
520 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , chudoba , ponížení , pronásledování
521 - následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení , tajemství vtělení , člověk , sv.Jan Eudes
2029 - následování Krista    
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého