Číslo paragrafu: 909

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):VĚŘÍCÍ LAIKOVÉ
2. podnadpis:JEJICH ÚČAST NA KRISTOVĚ KRÁLOVSKÉM ÚŘADU
„Laici mají, i spojenými silami, ozdravovat světské instituce a životní podmínky, svádějí-li ke hříchu, aby to vše bylo v souladu s požadavky spravedlnosti a spíše prospívalo, než škodilo ctnostnému životu. Tato činnost naplní mravními hodnotami kulturu i lidská díla.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1887 -  lidské společenství, společnost občanská, lidské společenství, občané, povinnosti 

Vybrané dle klíčových slov:

897 - laici, laik-poslání , křest , křesťané , poslání
898 - laici, Bož království-hledání , křesťané , laici-povolání , povolání-laiků
899 - laici, křesťanské sociální učení , politika , společnost občanská , učení křesťanské
900 - laici, laici-apoštolát , poznání-spásy , spása , život-křesťanský
901 - laici, laici-povolání , zbožnost , život-rodiny , posvěcení
902 - laici, rodiče , výchova-křesťanská , život-rodiny  
903 - laici, lektoři , akoliti , svaté přijímání , modlitby-liturgické
904 - laici, laici-prorocké poslání , svědectví-o Bohu , víra-smysl  
907 - laici, křesťané-právo kritiky , úcta-k církvi , křesťané-povinost vyjádřit názor  
908 - laici, otroctví-hříchu , svoboda , sobeovládání , život-svatých
911 - laici, církevní soudy , ekonomické rady , farnosti , pastorační rady
940 - laici, svět-současný , apoštolské působení , povolání  
941 - laici, Kristovo kněžství , křest , biřmování , svatost
942 - laici, prorocké poslání , svědkové-Kristovi , povolání  
943 - laici, královské poslání , vítězství nad světem , sebezápor , svatost
1145 - kultura, výchova-Boží , symboly , znamení  
1908 - kultura, lidské společenství , obecné blaho , povinnosti , rodina
1715 - život-mravní, život-nový , mravnost   
110 - literární druhy, kultura , svatopisci , texty-básnické , texty-historické
1668 - kropení svěcenou vodou, kultura , liturgické slavnosti , liturgie , modlitba