Číslo paragrafu: 902

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):VĚŘÍCÍ LAIKOVÉ
2. podnadpis:ÚČAST LAIKŮ NA KRISOVĚ KNĚŽSKÉM ÚŘADU
Zvláště rodiče se podílejí na službě posvěcování „svým manželským životem v křesťanském duchu a křesťanskou výchovou dětí“.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

901 - laici, laici-povolání , zbožnost , život-rodiny , posvěcení
897 - laici, laik-poslání , křest , křesťané , poslání
898 - laici, Bož království-hledání , křesťané , laici-povolání , povolání-laiků
899 - laici, křesťanské sociální učení , politika , společnost občanská , učení křesťanské
900 - laici, laici-apoštolát , poznání-spásy , spása , život-křesťanský
903 - laici, lektoři , akoliti , svaté přijímání , modlitby-liturgické
904 - laici, laici-prorocké poslání , svědectví-o Bohu , víra-smysl  
907 - laici, křesťané-právo kritiky , úcta-k církvi , křesťané-povinost vyjádřit názor  
908 - laici, otroctví-hříchu , svoboda , sobeovládání , život-svatých
909 - laici, kultura , světské instituce , spravedlnost , život-mravní
911 - laici, církevní soudy , ekonomické rady , farnosti , pastorační rady
940 - laici, svět-současný , apoštolské působení , povolání  
941 - laici, Kristovo kněžství , křest , biřmování , svatost
942 - laici, prorocké poslání , svědkové-Kristovi , povolání  
943 - laici, královské poslání , vítězství nad světem , sebezápor , svatost
1255 - křest, rodiče , život-křesťanský , církev  
1669 - církev-pastorační poslání, kněžství , laici , liturgické slavnosti , liturgie
2442 - horlivost, krádež , laici , láska , láska-k bližnímu
92 - neomylnost, biskupové , církev-vlastnosti , laici , nadpřirozený smysl
2252 - láska, láska-k bližnímu , modlitba , rodiče , výchova-rodinná