Číslo paragrafu: 878

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:VĚŘÍCÍ - HIERARCHIE, LAIKOVÉ, ZASVĚCENÝ ŽIVOT
Podnadpis (římská čísla):HIERARCHICKÉ ZŘÍZENÍ CÍRKVE
2. podnadpis:PROČ JE CÍRKEVNÍ SLUŽBA?
Konečně je vlastní posvátné povaze církevní služby to, že má osobní charakter. I když Kristovi služebníci působí ve společenství, přesto vždy jednají také osobně. Každý je osobně povolán: „Ty mě následuj!“ (Jan 21,22), aby byl ve společném poslání osobním svědkem, osobně odpovědným tomu, který uděluje poslání. Jedná „v jeho osobě“ a pro osoby: „Já tě křtím ve jménu Otce …“; „Já tě rozhřešuji …“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1484 -  svátost pokání a smíření, zpověď-řádná, zpověď-induviduální, odpuštění-hříchů, smíření-s Bohem a církví

Vybrané dle klíčových slov:

2233 - kněžství, láska , láska-k bližnímu , povolání , radost
1121 - kněžství, křest , biřmování , pečeť , svátosti
1657 - kněžství, liturgické slavnosti , liturgie , matka , modlitba
2758 - kněžství, modlitba , modlitba-Kristova , svátosti  
1699 - povolání, solidarita , poslání   
1710 - povolání, poslání    
2012 - povolání, svatost , poslání , světci  
2028 - povolání, svatost , život-křesťanský , křesťanství , poslání
875 - služba-církve, evangelium-hlásání , církev-služby , svátosti  
876 - služba-církve, dobrovolnost-Kristovy oběti , služebníci Krista , přirozenost-služebníků  
70 - svědectví-o Bohu, prarodiče , Adam , Eva , spása
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
803 - vyvolený národ, kněžství , svatost , vyvolení  
1141 - Ježíš Kristus-kněžství, kněžství , křesťané , oběť-duchovní  
1297 - křižmo-svěcení, kněžství , Zelený čtvrtek , patriarchova , pečeť
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1669 - církev-pastorační poslání, kněžství , laici , liturgické slavnosti , liturgie
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
2465 - Boží-věrnost, povolání , pramen-pravdy , pravda , život-křesťanský
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné