Číslo paragrafu: 850

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:MISIE - POŽADAVEK VŠEOBECNOSTI CÍRKVE
Původ a cíl misie. Misionářský příkaz Pána má svůj původní pramen ve věčné lásce Nejsvětější Trojice“ „Putující církev je svou podstatou misionářská, protože odvozuje svůj původ z poslání Syna a z poslání Ducha svatého podle plánu Boha Otce.“ Konečným cílem misie není nic jiného, než aby se lidé podíleli na společenství, které existuje mezi Otcem a Synem v jejich Duchu lásky.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

257 -  Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy, blaženost, láska, spása 730 -  Duch svatý, Ježíš Kristus a Duch svatý, vítězství-nad smrtí, učedníci 

Vybrané dle klíčových slov:

2472 - evangelizace, povinnosti , pravda , svědectví-víry , život-v pravdě
954 - cesta kříže, církev-putující , církev-tři stavy , církev-trpíící(očistec) , církev-vítězná(nebe)
849 - církev-poslání, evangelizace , misie , misijní příkaz , spása
2745 - modlitba, pramen-lásky , život-křesťanský , křesťanství , uvedení do křesťanského života
846 - cesta ke spáse, spása-mimo církev , církev-putující , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi
962 - církev-společenství svatých, církev-tři stavy , církev-putující , církev vítězná(nebe) , církev trpící-(očistec)
905 - laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-o Bohu  
1072 - liturgie-míst v životě církve, obrácení , evangelizace , liturgie-služba jednotě  
2044 - církev-poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-církve , věrnost-člověka
671 - Ježíš Kristus-druhý příchod, Boží-království , vítězství nad zlem , církev-putující , církev-svatá
429 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-poznání , evangelium-hlásání , evangelizace , katecheze
2842 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , pramen-lásky