Číslo paragrafu: 85

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Předávání božího zjvení
Odstavec:Výklad pokladu víry
Podnadpis (římská čísla):Učitelský úřad církve
„Úkol autenticky vykládat Boží slovo psané nebo ústně předávané je svěřen pouze živému učitelskému úřadu církve, který vykonává svou pravomoc ve jménu Ježíše Krista“, to je biskupům ve spojení s Petrovým nástupcem, římským biskupem.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

888 -  evangelium-hlásání, biskupové, kněží, víra-zvěstování, církev-učitelský úřad 889 -  církev-učitelský úřad, nadpřirozený smysl pro víru, neomylnost církve, smysl pro víru, víra-apoštolská 890 -  církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti, neomylnost církve, mravy a víra, omyl 891 -  neomylnost církve, papež-neomylnost, biskupský sbor, církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti 892 -  církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad, papež, biskupové, neomylnost církve 2032 -  církev, církev-učitelský úřad, Ježíš Kristus-hlava církve, soud-církve, spása 2033 -  bdělost, církev, církev-učitelský úřad, desatero, charisma-neomylnosti 2034 -  biskup římský, biskupové, blahoslavenství, církev, církev-učitelský úřad 2035 -  autorita církve, církev, církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti, charismata 2036 -  autorita církve, Bůh-Stvořitel, církev, církev-učitelský úřad, přikázání 2037 -  autorita církve, Boží-přikázání, církev, církev-učitelský úřad, rozum 2038 -  církev, církev-učitelský úřad, člověk-důstojnost, morálka křesťanská, teologie 2039 -  církev, církev-učitelský úřad, dobro, mravní-zákon, rozum 2040 -  církev, církev-matka, církev-učitelský úřad, křesťané, potrava-duchovní

Vybrané dle klíčových slov:

1792 - autorita církve, církev-učitelský úřad , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , nevědomost , obrácení
2035 - autorita církve, církev , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti , charismata
2036 - autorita církve, Bůh-Stvořitel , církev , církev-učitelský úřad , přikázání
2037 - autorita církve, Boží-přikázání , církev , církev-učitelský úřad , rozum
1673 - autorita církve, démoni , exorcismus , liturgické slavnosti , liturgie
2179 - autorita církve, církevní otcové , Den Páně , eucharistická oběť , eucharistie
2034 - biskup římský, biskupové , blahoslavenství , církev , církev-učitelský úřad
2050 - biskup římský , biskupové , rozum , zákon přirozený
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
816 - biskupové, Bůh-Spasitel , církev , církev-jednota , církev-katolická
881 - biskupové, biskupský sbor , Ježíš Kristus-hlava církve , klíče království , papež
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
938 - biskupové, nástupci apoštolů-biskupové , jednota církve , místní církve  
1536 - biskupové, cesty-svatosti , čas , jáhenství , jáhni
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
1559 - biskupové, biskupský sbor , kněží , papež , svátost kněžství
1560 - biskupové, církev-pastorační poslání , hierarchie , kněží , svátost kněžství
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad , papež , biskupové , neomylnost církve
36 - církev-učitelský úřad, světlo-rozumu , Bůh-zjevený , Bůh-poznání , Boží obraz
889 - církev-učitelský úřad, nadpřirozený smysl pro víru , neomylnost církve , smysl pro víru , víra-apoštolská