Číslo paragrafu: 845

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:CÍRKEV A NEKŘESŤANÉ
Právě proto, aby znovu shromáždil všechny své děti, rozptýlené a zbloudilé kvůli hříchu, Otec chtěl svolat celé lidstvo v církvi svého Syna. Církev je místo, kde lidstvo má znovu najít jednotu a spásu. Je „usmířeným světlem“. Je lodí, která „s napjatými plachtami Pánova kříže pod vanutím Ducha svatého bezpečně pluje v tomto světě“; podle jiného obrazu, který rádi užívali církevní otcové, je Noemovou archou, která jediná zachraňuje před potopou.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

30 -  Bůh-hledání, nepřestává, zapomenout, svědectví-o Bohu, srdce 953 -  společenství-lásky, dobro-sdílení, radost, solidarita, společenství-svatých

Vybrané dle klíčových slov:

620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
775 - církev-jednota, církev-poslání , lidské pokolení , jednota  
810 - církev-jednota, jednota s Bohem , Nejsvětější Trojice-zdroj jednoty   
1398 - církev-jednota, eucharistie-společná účast , jednota-křesťanů , křesťané-jednota , modlitby-církve
1647 - církev-jednota, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
1469 - smíření-s Bohem, smíření-s církví , svátost pokání a smíření , hříchy , svátosti-uzdravování
1493 - smíření-s Bohem, svátost pokání a smíření , vyznání hříchů , těžké hříchy , svědomí-zpytování
2130 - archa, láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné , spása
2058 - archa, desatero , hlas-Boží , oheň , Písmo svaté
2578 - archa, modlitba , proroci , služebníci Boha , Starý zákon
15 - svátosti, spása , liturgie   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
1282 - křest-nezasloužený dar, spása , svoboda , křesťanský život