Číslo paragrafu: 843

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ)
2. podnadpis:CÍRKEV A NEKŘESŤANÉ
Církev uznává, že v jiných náboženstvích je hledání ještě „v mlhavých stopách a obrazech“ neznámého, ale blízkého Boha, „vždyť všem dává život, dech a všechno … a chce, aby všichni lidé byli spaseni“. Proto církev všechno „dobré a pravdivé považuje za přípravu na evangelium, za dar od Boha, jenž osvěcuje každého člověka, aby nakonec měl život“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

28 -  hledání, dějiny, náboženství, modlitba, kult 856 -  pohané, dobro, misie, očišťování, poznání-pravdy

Vybrané dle klíčových slov:

842 - církev-církev a nekřesťané, náboženství-nekřesťanská , lidské pokolení , náboženství , úmysly Boží
844 - církev-církev a nekřesťané, člověk-omezenost , nevíra , lež , zoufalství
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
840 - církev, církev-církev a nekřesťané , čas , Mesiáš-příchod , nevědomost
841 - muslimové, církev-církev a nekřesťané , Boží-plán (spásy) , Bůh-Stvořitel , Abrahám
15 - svátosti, spása , liturgie   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
845 - církev-místo záchrany, spása , církev-jednota , smíření-s Bohem , archa
1282 - křest-nezasloužený dar, spása , svoboda , křesťanský život  
1283 - Boží milosrdenství, spása    
1409 - eucharistie-velikonoční oběť, spása , Ježíš Kristus-život a smrt   
1512 - pomazání-nemocných, spása , umírající , poslední pomazání , uzdravování nemocných
1949 - blahoslavenství, spása