Číslo paragrafu: 827

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE SVATÁ
„Kristus byl ‘svatý, nevinný, neposkvrněný’, nepoznal hřích a přišel jen usmířit hříchy lidu: v církvi však jsou i hříšníci; je zároveň svatá i stále potřebuje očišťování a jde trvale cestou pokání a obnovy.“ Všichni členové církve, včetně jejích služebníků, musí uznávat, že jsou hříšníci. Ve všech je ještě až do konce časů smíšen plevel hříchu s dobrým zrnem evangelia. Církev tedy shromažďuje hříšníky, dotčené Kristovou spásou a nacházející se stále na cestě k posvěcení: „Církev je svatá, i když má v sobě hříšníky, protože sama nemá jiný život než život milosti: její členové se posvěcují tím, že žijí z jejího života; jestliže se od jejího života odkloní, upadají do hříchů a zmatků, které znemožňují působení její svatosti. Z toho důvodu církev trpí a dělá pokání za tyto hříchy — má však moc uzdravit z nich své děti Kristovou krví a darem Ducha svatého.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1425 -  svátost pokání a smíření, svátosti do křesťanského života, hříchy, život-křesťanský, život-nový 1426 -  obrácení-ke Kristu, přirozenost-lidská, žádostivost, slabost, svátost pokání a smíření 1427 -  obrácení-ke Kristu, evangelium-hlásání, křest, obrácení, odpuštění-hříchů 1428 -  obrácení-druhé, obrácení-ke Kristu, hříchy, očišťování, svátost pokání a smíření 1429 -  pokání, obrácení-druhé, milosrdenství-Ježíšovo, svátosti-uzdravování  821 -  církev, církev-jednota, církve-dialog, ekumenismus, křesťané-spolupráce

Vybrané dle klíčových slov:

1586 - cesty-svatosti, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-kněžství , kněží , modlitby-liturgické
2550 - cesty-svatosti, dokonalost , žádostivost , život-věčný , dychtivost
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
826 - církev, církev-jednota , církev-svatá , krev , povolání-k lásce
829 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dokonalost , Maria
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
821 - církev, církev-jednota , církve-dialog , ekumenismus , křesťané-spolupráce
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
2771 - církev, čas , eschatologie , eucharistie , modlitba
2772 - církev, čas , eucharistie , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
840 - církev, církev-církev a nekřesťané , čas , Mesiáš-příchod , nevědomost
832 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní , čas
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské