Číslo paragrafu: 823

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE SVATÁ
„Církev … je podle naší víry nezrušitelně svatá. Kristus totiž, Boží Syn — který je oslavován zároveň s Otcem i Duchem jako ‘jediný svatý’ — miloval církev jako svou snoubenku a obětoval se za ni, aby ji posvětil. Spojil ji se sebou jako své tělo a vrchovatě ji obdařil darem Ducha svatého k Boží slávě.“ Církev je tedy „svatý Boží lid“, a její členové jsou nazýváni „svatí“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

459 -  láska, Ježíš Kristus, svatost, láska-k bližnímu, následování Krista 796 -  církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve, církev-Tělo Kristovo, církev-jednota s Kristem, Beránek 946 -  společenství-svatých, vyznání výry, církev-obecná  

Vybrané dle klíčových slov:

824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
826 - církev, církev-jednota , církev-svatá , krev , povolání-k lásce
829 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dokonalost , Maria
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
821 - církev, církev-jednota , církve-dialog , ekumenismus , křesťané-spolupráce
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
2066 - církev, církevní otcové , dějiny , desatero , katechismy
2244 - církev, církev-církev a stát , dějiny , Ježíš Kristus-Vykupitel , láska
2423 - církev, církev-sociální nauka , dějiny , krádež , láska
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
2064 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2078 - církev, desatero , tradice-církevní , církevní přikázání , dějiny
2458 - církev, církev-sociální nauka , dobra-časná , krádež , dějiny
2624 - církev, lámání chleba , modlitba , modlitby-církve , dějiny
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné