Číslo paragrafu: 817

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV JE JEDNA
2. podnadpis:ZRANĚNÁ JEDNOTA
Ve skutečnosti „v této jedné a jediné Boží církvi už od samého začátku vznikaly určité roztržky, které apoštol ostře kárá a odsuzuje. V pozdějších stoletích však vznikly rozsáhlejší rozpory a nemalé společnosti se odloučily od plného společenství katolické církve, leckdy ne bez viny lidí z obou stran“. K rozštěpením, která zraňují jednotu Kristova Těla (totiž bludařství, odpad a rozkol), nedochází bez hříchu lidí: „Kde je hřích, tam je rozrůzněnost, tam jsou schizmata, tam jsou bludy, tam jsou spory. Kde však vládne ctnost, tam je jednota, tam je vzájemnost, jež působí, že všichni věřící jsou jedno srdce a jedna duše.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2089 -  bludy, láska, láska-k Bohu, nevíra, odpad od víry

Vybrané dle klíčových slov:

464 - bludy, Ježíš Kristus , vtělení , božství , lidství
466 - bludy, nestoriánský blud , Maria-Matka Boží , Ježíš Kristus , koncily
467 - bludy, hypostaze , monofyzité , duše-Kristova , koncily
2089 - bludy, láska , láska-k Bohu , nevíra , odpad od víry
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
821 - církev, církev-jednota , církve-dialog , ekumenismus , křesťané-spolupráce
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
826 - církev, církev-jednota , církev-svatá , krev , povolání-k lásce
829 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dokonalost , Maria
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
830 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , kněžství-služebné , život-církve
832 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní , čas
835 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-rozmanitost , církve-místní
836 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , povolání-k spáse , církev-obecná