Číslo paragrafu: 812

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV JE JEDNA, SVATÁ, KATOLICKÁ (VŠEOBECNÁ) A APOŠTOLSKÁ
Jen vírou lze poznat, že tyto charakteristické rysy církve pramení z jejího božského původu. Nicméně jejich dějinné projevy jsou znameními, jež jasně mluví k lidskému rozumu. „Církev,“ připomíná 1. vatikánský koncil, „pro svou vynikající svatost … pro svou všeobecnou jednotu, neotřesitelnou stálost je sama sebou velkým a trvalým důvodem věrohodnosti a nezvratným důkazem svého božského poslání.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

156 -  autorita Boha, rozum, omyl, důkaz, zázraky 770 -  církev, církev-tajemství, dějiny-církve, život-božský 

Vybrané dle klíčových slov:

749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
830 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , kněžství-služebné , život-církve
832 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní , čas
835 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , církve-rozmanitost , církve-místní
836 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , povolání-k spáse , církev-obecná
838 - církev, církev-katolická , církev-univerzální , křest , křesťané
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
837 - církev, církev-ustanovení , církev-katolická , církev-univerzální , společenství-církevní
770 - církev, církev-tajemství , dějiny-církve , život-božský  
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný