Číslo paragrafu: 81

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Bůh přichází vstříc člověku
Článek:Předávání božího zjvení
Odstavec:Vztah mezi tradicí a Písmem svatým
Podnadpis (římská čísla):…dva rozdílné způsoby předávání
„Písmo svaté je totiž Boží řeč, písemně zaznamenaná z vnuknutí Ducha svatého.“ Co se týká posvátné tradice, ta „předává Boží slovo, které svěřil Kristus Pán a Duch svatý apoštolům, bez porušení jejich nástupcům, aby je osvěcováni Duchem pravdy ve svém hlásání věrně uchovávali, vykládali a šířili“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

113 -  Boží-slovo, tradice-církevní, Duch svatý, Písmo svaté, smysl-duchovní

Vybrané dle klíčových slov:

104 - Boží-slovo, Písmo svaté , církev , lidské slovo , potrava-duchovní
135 - Boží-slovo, Písmo svaté , inspirace   
113 - Boží-slovo, tradice-církevní , Duch svatý , Písmo svaté , smysl-duchovní
86 - Boží-slovo, církev-učitelskýúřad , poklad víry , střežit  
101 - Boží-slovo, lidské slovo , dobrota , přiodiobnit , Slovo
103 - Boží-slovo, církev , eucharistie , úcta-k Bohu , Ježíš Kristus
123 - Boží-slovo, Starý zákon , křesťané , marcionismus , Nový zákon
1133 - Boží-slovo, víra    
2587 - Boží-slovo, modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba , tajemství
2653 - Boží-slovo, čtení Písma , křesťané , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie
2654 - Boží-slovo, kontemplace , modlitba , modlitba-modlitba a liturgie , potrava-duchovní
2716 - Boží-slovo, modlitba , modlitby-vnitřní , poslušnost víry , služebníci Boha
2835 - Boží-slovo, evangelium-hlásání , hlad , křesťané , modlitba
97 - Písmo svaté, tradice-posvátné , Boží-slovo , církev  
137 - Písmo svaté, výklad , Duch svatý , svatopisci , spása
19 - Písmo svaté, citace , poznámky , porozumění  
109 - Písmo svaté, svatopisci , vykladač(exegeta) , zjevení , úmysl
115 - Písmo svaté, smysl , čtení Písma , církev , tradice
134 - Písmo svaté, Ježíš Kristus , kniha , naplnění  
141 - Písmo svaté, církev , úcta-k Písmu svatému , život-křesťanský , tělo Páně