Číslo paragrafu: 807

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Církev je tělem, jehož hlavou je Kristus: ona žije z něho, v něm a pro něho; on pak žije s ní a v ní.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve , církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-hlava církve , jednota-církve
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
777 - církevsvolávání, církev-tělo Kristovo , Boží lid   
787 - církev, církev-Tělo Kristovo , utrpení Ježíše Krista , eucharistie , tajemství-Božího království
788 - církev, církev-Tělo Kristovo , Duch svatý-společenství , učedníci  
791 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , utrpení , církev-rozmanitost , rozdělení-lidí
793 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , Velikonoce , tajemství-Kristovo , údy-Kristova těla
794 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , následování Krista , Boží-dary
797 - církev-chrám Ducha svatého, církev-Tělo Kristovo , milost , Duch-Boží , údy-Kristova těla
798 - rozvoj-církve, církev-Tělo Kristovo , církev-církev a Duch svatý , uzdravení , charismata
805 - církev, církev-Tělo Kristovo , společenství věřících , eucharistie , svátosti
806 - církev-společnství, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , církev-rozmanitost  
669 - Boží-království, církev , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-hlava církve , počátek-věčného života
790 - církev, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , svátosti , údy-Kristova těla
792 - Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , stvoření (proces) , údy-Kristova těla
795 - Kristus-v celé plnosti, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , křesťané , Jana z Arku
796 - církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve , církev-Tělo Kristovo , církev-jednota s Kristem , Beránek
800 - charismata-používání, církev-služba , církev-Tělo Kristovo   
1267 - křest, Boží-lid , církev-Tělo Kristovo , Nová smlouva , kultura
846 - cesta ke spáse, spása-mimo církev , církev-putující , církev-Tělo Kristovo , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi