Číslo paragrafu: 798

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV - CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Duch svatý je „počátek každé činnosti životné a opravdu spasitelné v každém z rozmanitých údů Těla“. Nejrůznějším způsobem působí při budování celého Těla v lásce: skrze Boží slovo, „které má moc vzdělávat“ (Sk 20,32); skrze křest, kterým vytváří Kristovo Tělo; skrze svátosti, které dávají růst údům Kristovým a uzdravují je; skrze milost danou apoštolům“, jež mezi těmito dary zaujímá první místo; skrze ctnosti, které uschopňují ke správnému jednání; a konečně skrze rozmanité zvláštní milosti (nazývané „charismata“), kterými se věřící stávají „schopnými a pohotovými přijímat různé práce či úkoly užitečné pro obnovu a další rozvoj církve“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

737 -  církev-církev a Duch svatý, Duch svatý, eucharistie, chápání-Krista, tajemství-Kristovo 1091 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, víra, svátosti, spolupráce-s Duchem svatým 1092 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská), svátosti, tajemství-Kristovo  1093 -  liturgie-Starý zákon, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, modlitby-liturgické, Izrael, liturgické prvky 1094 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, předobrazy, mana na poušti, potopa, přechod Rudým mořem 1095 -  ekonomie spásy (božská), chápání-duchovní, dějiny-spásy, liturgie, tradice-židovská 1096 -  liturgie-křesťanská, liturgie-židovská, denní modlitba církve, chvála Boha, liturgický rok 1097 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti, eucharistie, kultura, shromáždění-liturgické 1098 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, milost, přilnutí-ke Kristu, shromáždění-liturgické 1099 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, památka-slavení, svátosti, tajemství-spásy 1100 -  Boží slovo, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, modlitby-liturgické, Písmo svaté, liturgie 1101 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, chápání-duchovní, liturgie, lektoři, Boží slovo 1102 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo, liturgie, víra-odpověď člověka, společenství víry 1103 -  anamneze, doxologie, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, dějiny spásy-liturgie 1104 -  liturgie-zpřítomňováníudálostí, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, velikonoční tajemství, slavení-liturgie, tajemství-liturgie 1105 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, krev Kristova, liturgie, obětní dary 1106 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, anamneze, tělo Kristovo, krev Kristova 1107 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, liturgie, společenství-s Nejsvětější Trojicí, tajemství-spásy 1108 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, společenství-s Kristem, liturgie-cíl, Boží děti-shromažďování  1109 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, oběť-věřících, svědectví-církve  791 -  církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, utrpení, církev-rozmanitost, rozdělení-lidí

Vybrané dle klíčových slov:

2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve , církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-hlava církve , jednota-církve
807 - církev-Tělo Kristovo, církev-život z Krista    
737 - církev-církev a Duch svatý, Duch svatý , eucharistie , chápání-Krista , tajemství-Kristovo
799 - charismata, Duch svatý-dary , církev-služba , služba lidem  
2024 - charismata, milost-posvěcující    
2684 - charismata, modlitba , modlitba-tradice , sebeobětování , spiritualita
1201 - liturgie-rozmanitost, rozvoj-církve , tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , věrnost-tradici
777 - církevsvolávání, církev-tělo Kristovo , Boží lid   
787 - církev, církev-Tělo Kristovo , utrpení Ježíše Krista , eucharistie , tajemství-Božího království
788 - církev, církev-Tělo Kristovo , Duch svatý-společenství , učedníci  
791 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , utrpení , církev-rozmanitost , rozdělení-lidí
793 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , Velikonoce , tajemství-Kristovo , údy-Kristova těla
794 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , následování Krista , Boží-dary
797 - církev-chrám Ducha svatého, církev-Tělo Kristovo , milost , Duch-Boží , údy-Kristova těla
805 - církev, církev-Tělo Kristovo , společenství věřících , eucharistie , svátosti
806 - církev-společnství, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , církev-rozmanitost  
768 - církev-ustanovení, církev-církev a Duch svatý , evangelium-hlásání , hierarchie , charismata
738 - Duch svatý-jednota, církev-církev a Duch svatý , Nejsvětější Trojice , údy-církve , církev-svatá
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový