Číslo paragrafu: 796

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV - KRISTOVO TĚLO
2. podnadpis:CÍRKEV JE KRISTOVA NEVĚSTA
Jednota Krista a církve, hlavy a údů, zahrnuje také rozlišení obou v osobním vztahu. Tento aspekt se často vyjadřuje obrazem ženicha a nevěsty. Téma Krista, ženicha církve, bylo připraveno proroky a hlásáno Janem Křtitelem. Sám Pán se definoval jako „ženich“ (Mk 2,19). Apoštol představuje církev a každého věřícího, úd jeho Těla, jako nevěstu „zasnoubenou“ Kristu Pánu, aby s ním byla jeden duch. Církev je neposkvrněnou snoubenkou neposkvrněného Beránka; kterou si Kristus zamiloval a vydal sám sebe za ni, „aby ji posvětil“ (Ef 5,26); spojil se s ní věčnou smlouvou a nepřestává se o ni starat jako o vlastní tělo. „To je tedy Kristus v celé plnosti, hlava i tělo, jediný utvořený z mnohých … Ať mluví hlava nebo údy, vždy to mluví Kristus: mluví jako hlava [ex persona capitis], mluví jako tělo [ex persona corporis]. Vždyť co je psáno? ‘… a ze dvou se stane jeden člověk. Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve’ (Ef 5,31-32). A sám Kristus v evangeliu: ‘Již nejsou dva, ale jeden’ (Mt 19,6). Vždyť jak dobře víte, ve skutečnosti to jsou dvě rozdílné osoby, ale pak v manželském spojení tvoří jednu … Vždyť jako hlava se nazývá „ženichem“, a jako tělo si říká „nevěsta.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

757 -  církev-nevěsta Kristova, církev-Jeruzalém, církev-symboly   219 -  Boží-láska, Izrael, láska, Syn Boží, nevěrnost 772 -  církev-Kristova nevěsta, církev-tajemství, církev-spojení s Kristem, spása  1602 -  beránek, dějiny-spásy, muž a žena, Nová smlouva, obnova 1616 -  církev-nevěsta Kristova, církevní otcové, láska, láska-manželská, matka

Vybrané dle klíčových slov:

773 - církev-nevěsta Kristova, církev-tajemství , Maria-obraz církve , údy-Kristova těla , církev-nevěsta Kristova
757 - církev-nevěsta Kristova, církev-Jeruzalém , církev-symboly   
1089 - církev-nevěsta Kristova, liturgie , oslava-Boha , posvěcení-člověka  
1616 - církev-nevěsta Kristova, církevní otcové , láska , láska-manželská , matka
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve , církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-hlava církve , jednota-církve
807 - církev-Tělo Kristovo, církev-život z Krista    
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
791 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , utrpení , církev-rozmanitost , rozdělení-lidí
793 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , Velikonoce , tajemství-Kristovo , údy-Kristova těla
794 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , následování Krista , Boží-dary
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty , svaté přijímání , údy-Kristova těla , tajemství-eucharistie
1602 - beránek, dějiny-spásy , muž a žena , Nová smlouva , obnova
1612 - beránek, Izrael , Nová smlouva , Stará smlouva , svátost manželství
1618 - beránek, dobro , hostina , následování Krista , panenství
1642 - beránek, Boží-věrnost , Bůh-Spasitel , láska , láska-manželská
2572 - beránek, Boží-přísliby , modlitba , oběti , Starý zákon
2618 - beránek, Eva , krev Kristova , Maria , Maria-nová Eva
2642 - beránek, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
2665 - beránek, Boží-slovo , Bůh-Spasitel , modlitba , modlitby-církve
808 - církev-matka, církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-umučení a smrt , krev Kristova