Číslo paragrafu: 795

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV - KRISTOVO TĚLO
2. podnadpis:"HLAVOU TOHOTO TĚLA JE KRISTUS"
Kristus a církev tedy vytvářejí „Krista v celé plnosti“ [Christus totus]. Církev je jedna s Kristem. Světci měli velmi živé vědomí této jednoty: „Radujme se a děkujme Bohu nejen za to, že jsme se stali křesťany, nýbrž že nám dal, abychom se stali samotným Kristem. Chápete, bratři, jakou milost nám Bůh udělil, když nám dal Krista jako hlavu? Jásejte a radujte se, stali jsme se Kristem. Je–li on hlava, my jsme údy: jsme celý člověk, on a my … Kristova plnost, to je tedy hlava a údy; jaká je to hlava? A jaké jsou to údy? Kristus a církev.“ „Náš Vykupitel se ukázal jako jedna a táž osoba s církví, kterou si vzal za vlastní.“ „Hlava a údy jsou takřka jedna mystická osoba.“ Jedna odpověď svaté Jany z Arku k jejím soudcům shrnuje víru svatých učitelů a vyjadřuje ryzí smýšlení věřícího: „Myslím, že Ježíš Kristus a církev jsou jedno a není třeba z toho dělat problémy.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

695 -  Duch svatý-symboly, křižmo, pomazání-Duchem svatým, olej, vtělení 1474 -  očišťování, Boží děti, život-křesťanský, společenství-křesťanů 

Vybrané dle klíčových slov:

791 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , utrpení , církev-rozmanitost , rozdělení-lidí
793 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , Velikonoce , tajemství-Kristovo , údy-Kristova těla
794 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , následování Krista , Boží-dary
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty , svaté přijímání , údy-Kristova těla , tajemství-eucharistie
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve , církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-hlava církve , jednota-církve
807 - církev-Tělo Kristovo, církev-život z Krista    
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
187 - křesťané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesťané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesťané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesťané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
1671 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
1681 - křesťané, liturgické slavnosti , liturgie , naděje , pohřeb-křesťanský
2471 - křesťané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesťané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
790 - církev, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , svátosti , údy-Kristova těla
792 - Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , stvoření (proces) , údy-Kristova těla
777 - církevsvolávání, církev-tělo Kristovo , Boží lid   
787 - církev, církev-Tělo Kristovo , utrpení Ježíše Krista , eucharistie , tajemství-Božího království
788 - církev, církev-Tělo Kristovo , Duch svatý-společenství , učedníci