Číslo paragrafu: 792

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV - KRISTOVO TĚLO
2. podnadpis:"HLAVOU TOHOTO TĚLA JE KRISTUS"
Kristus „je hlavou těla, to je církve“ (Kol 1,18). Je počátkem stvoření i vykoupení. Vyvýšen do slávy Otce „má ve všem prvenství“ (Kol 1,18), hlavně v církvi, a skrze ni rozšiřuje své království na všechny věci.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

669 -  Boží-království, církev, církev-Tělo Kristovo, Ježíš Kristus-hlava církve, počátek-věčného života

Vybrané dle klíčových slov:

794 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , následování Krista , Boží-dary
793 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , Velikonoce , tajemství-Kristovo , údy-Kristova těla
791 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , utrpení , církev-rozmanitost , rozdělení-lidí
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty , svaté přijímání , údy-Kristova těla , tajemství-eucharistie
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve , církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-hlava církve , jednota-církve
807 - církev-Tělo Kristovo, církev-život z Krista    
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
326 - stvoření (proces), stvoření (tvor) , nebe , země  
790 - církev, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , svátosti , údy-Kristova těla
795 - Kristus-v celé plnosti, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , křesťané , Jana z Arku
806 - církev-společnství, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , církev-rozmanitost  
797 - církev-chrám Ducha svatého, církev-Tělo Kristovo , milost , Duch-Boží , údy-Kristova těla
777 - církevsvolávání, církev-tělo Kristovo , Boží lid   
787 - církev, církev-Tělo Kristovo , utrpení Ježíše Krista , eucharistie , tajemství-Božího království
788 - církev, církev-Tělo Kristovo , Duch svatý-společenství , učedníci  
798 - rozvoj-církve, církev-Tělo Kristovo , církev-církev a Duch svatý , uzdravení , charismata
805 - církev, církev-Tělo Kristovo , společenství věřících , eucharistie , svátosti
190 - vyznání víry, stvoření (proces) , vykoupení , posvěcení , Nejsvětějčí trojice
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
296 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , z ničeho , moudrost , řemeslník