Číslo paragrafu: 791

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV - KRISTOVO TĚLO
2. podnadpis:"JEDNO TĚLO"
Jednota těla nevylučuje rozmanitost údů: „Při budování Kristova těla se uplatňuje různost údů a úkolů. Jeden a týž Duch rozděluje k užitku církve své různé dary podle svého bohatství a podle potřeby služeb v církvi.“ Jednota mystického těla plodí a rozněcuje mezi věřícími lásku: „Proto když něčím trpí jeden úd, trpí spolu s ním všechny údy; a když se dostane cti jednomu údu, všechny údy se radují spolu s ním.“ A konečně jednota mystického těla převyšuje jakékoliv lidské rozdělení: „… vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši“ (Gal 3,27-28).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

814 -  církev, církev-jednota, církev-katolická, církve-rozmanitost, církve-místní 1937 -  dobra-časná, hřivny, kultury-různost, laskavost, lidské společenství

Vybrané dle klíčových slov:

793 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , Velikonoce , tajemství-Kristovo , údy-Kristova těla
794 - církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , následování Krista , Boží-dary
1396 - církev-jednota s Kristem, eucharistie-pouto jednoty , svaté přijímání , údy-Kristova těla , tajemství-eucharistie
789 - církev-Tělo Kristovo, údy-církve , církev-nevěsta Kristova , Ježíš Kristus-hlava církve , jednota-církve
807 - církev-Tělo Kristovo, církev-život z Krista    
2003 - církev-Tělo Kristovo, Duch svatý , Duch svatý-dary , charismata , milost
790 - církev, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , svátosti , údy-Kristova těla
792 - Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , stvoření (proces) , údy-Kristova těla
795 - Kristus-v celé plnosti, církev-jednota s Kristem , církev-Tělo Kristovo , křesťané , Jana z Arku
806 - církev-společnství, církev-Tělo Kristovo , údy-Kristova těla , církev-rozmanitost  
777 - církevsvolávání, církev-tělo Kristovo , Boží lid   
787 - církev, církev-Tělo Kristovo , utrpení Ježíše Krista , eucharistie , tajemství-Božího království
788 - církev, církev-Tělo Kristovo , Duch svatý-společenství , učedníci  
797 - církev-chrám Ducha svatého, církev-Tělo Kristovo , milost , Duch-Boží , údy-Kristova těla
798 - rozvoj-církve, církev-Tělo Kristovo , církev-církev a Duch svatý , uzdravení , charismata
805 - církev, církev-Tělo Kristovo , společenství věřících , eucharistie , svátosti
385 - zlo, utrpení , zjevení , milost , sv.Augustin
557 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, utrpení , vzkříšení , prorok , Jeruzalém
1501 - nemoce, utrpení , zoufalství , pomazání-nemocných , zralost-duchovní
796 - církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve , církev-Tělo Kristovo , církev-jednota s Kristem , Beránek