Číslo paragrafu: 784

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV - BOŽÍ LID, KRISTOVO TĚLO, CHRÁM DUCHA SVATÉHO
Podnadpis (římská čísla):CÍRKEV - BOŽÍ LID
2. podnadpis:LID KNĚŽSKÝ, PROROCKÝ A KRÁLOVSKÝ
Kdo vstoupil do Božího lidu vírou a křtem, stává se účastným jedinečného povolání tohoto lidu, jeho kněžského povolání: „Kristus Pán, velekněz vybraný z lidí, z nového lidu ‘udělal královský národ a kněze Boha, svého Otce’. Vždyť pokřtění jsou svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěceni na duchovní chrám a na svaté kněžstvo.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1268 -  křest, kněžství-veobecné, prorocké poslání, královské poslání, údy-církve 1546 -  ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, kněží, křest, pomazání-nemocných

Vybrané dle klíčových slov:

662 - Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , velesvatyně , kříž , liturgie-zdroj
1137 - Ježíš Kristus-kněžství, liturgie , pramen-života , Velekněz , bohoslužba
1141 - Ježíš Kristus-kněžství, kněžství , křesťané , oběť-duchovní  
1142 - Ježíš Kristus-kněžství, kněží , liturgie , služba-církve  
1132 - kněžství-všeobecné, kněžství-služebné    
189 - křest, vyznání víry , božské osoby , pravdy-víry , Nejsvětější Trojice
232 - křest, křesťané , Nejsvětější trojice , víra  
256 - křest, Nejsvětější trojice , katechumeni , víra , sv.Řehoř Naziánský
265 - křest, milost , Nejsvětější Trojice , temnota , víra
537 - křest, Ježíš Kristus-křest , křesťané , narození-z Boha , Boží-děti
978 - křest, odpuštění-hříchů , hřích , slabost , žádostivost
1002 - křest, vzkříšení-mrtvých , křesťanský život , ekonomie spásy (božská)-křest , poslední den
1225 - křest, utrpení Ježíše Krista  , vykoupení , život-nový
1229 - křest, obrácení , vyznání víry , vylití Ducha svatého  
1232 - křest, uvedení do křesťanského života , různost kultur , iniciace , život-křesťanský
1233 - křest, biřmování , eucharistie , uvedení do křesťanského života  
1236 - křest, mystagogie , Boží slovo , svátost víry  
1242 - křest, liturgie-východní , liturgie-římská , pomazání , obřady latinské
1249 - křest, křest-dospělých , život-víry , církev-matka  
1255 - křest, rodiče , život-křesťanský , církev