Číslo paragrafu: 776

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ CÍRKVE
2. podnadpis:CÍRKEV - VŠEOBECNÁ SVÁTOST SPÁSY
Jako svátost je církev Kristovým nástrojem. V jeho rukou je „nástrojem vykoupení všech“, „všeobecnou svátostí spásy“, skrze kterou Kristus „zjevuje a zároveň uskutečňuje tajemství Boží lásky vůči lidem“. „Je viditelným projektem Boží lásky pro lidstvo“, projektem, který chce, „aby celé lidstvo vytvořilo jeden Boží lid, srostlo v jedno Tělo Kristovo a bylo vybudováno v jeden chrám Ducha svatého“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1088 -  liturgie-přítomnost Krista, kněží, křest, eucharistie, slovo Boží

Vybrané dle klíčových slov:

64 - Boží-lid, proroci , Izrael , naděje , Maria
72 - Boží-lid, úmluva , Stará smlouva , Abrahám , Mojžíš
99 - Boží-lid, nadpřirozený smysl , Boží-zjevení , pronikat , žít
781 - Boží-lid, církev-předobrazy , církev-Boží lid , spravedlnost , Izrael
782 - Boží-lid, církev-Boží lid , kněžství , Boží-království , politika
802 - Boží-lid, Ježíš Kristus-Vykupitel , očištění   
804 - Boží-lid, křest-vstup do Božího lidu , církev   
813 - Boží-lid, církev , církev-jednota , církev-matka , církev-katolická
839 - Boží-lid, Boží-přísliby , církev , církev-církev a nekřesťané , náboženství
865 - Boží-lid, církev-naplnění , konec časů , Boží království , svatí
1617 - Boží-lid, hostina , křest , křesťané , láska
2796 - Boží-lid, modlitba , modlitba-Páně , tělo , Otčenáš
93 - nadpřirozený smysl, Boží-lid , Boží-slovo , církev , církev-učitelský úřad
762 - církev-předobrazy, Boží-lid , Abrahám , Izrael , vyvolení
831 - apoštolská posloupnost, Boží-lid , církev , církev-katolická , církev-univerzální
1267 - křest, Boží-lid , církev-Tělo Kristovo , Nová smlouva , kultura
885 - jednota-Božího lidu, biskupský sbor , Boží-lid , duchovenstvo , papež
780 - církev-svátost spásy, svátosti , církev-společenství s Bohem , Boží-lid  
12 - biskupové, katecheté , kněží , národní katechismi , Boží-lid
674 - Ježíš Kristus-slavný návrat, obrácení židů , eschatologie , vzkříšení z mrtvých , Boží-lid