Číslo paragrafu: 770

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):TAJEMSTVÍ CÍRKVE
Církev je v dějinách, ale zároveň je přesahuje. Pouze „očima víry“ lze v její viditelné skutečnosti zahlédnout zároveň duchovní skutečnost, nositelku božského života.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

812 -  církev, církev-vlastnosti, církev-katolická, dějiny-církve, poznání a víra

Vybrané dle klíčových slov:

771 - církev, církev-tajemství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , společenství-církevní , shromáždění
774 - církev, církev-tajemství , svátosti , Kristus-tajemství spásy , tajemství
2030 - církev, církev-učitelský úřad , dějiny-církve , Maria , Maria-Matka církve
812 - církev, církev-vlastnosti , církev-katolická , dějiny-církve , poznání a víra
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
167 - církev, víra , vyznání víry-apoštolské , koncily , společenství-věřících
168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
753 - církev, církev-symboly , rodina , tělo Kristovo , tajemství-církve