Číslo paragrafu: 769

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):PŮVOD, ZALOŽENÍ A POSLÁNÍ CÍRKVE
2. podnadpis:CÍRKEV - PLNĚ DOVRŠENÁ VE SLÁVĚ
„Církev … bude dovršena teprve v nebeské slávě“, ve chvíli Kristova slavného návratu. Až do onoho dne „církev se ubírá při svém putování mezi pronásledováními světa a útěchami Boha“. Zde na zemi se cítí ve vyhnanství, daleko od Pána; „touží po dovršeném království a všemi silami doufá a přeje si spojit se ve slávě se svým Králem“. Plné uskutečnění církve — a skrze ni i světa — ve slávě nenastane leč po mnoha zkouškách. Teprve tehdy „budou všichni spravedliví počínaje Adamem — ‘od spravedlivého Ábela až k poslednímu vyvolenému’ — shromážděni ve všeobecné církvi u Otce“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

671 -  Ježíš Kristus-druhý příchod, Boží-království, vítězství nad zlem, církev-putující, církev-svatá 2818 -  Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat, letnice, modlitba, modlitba-Páně 675 -  eschatologie, církev-poslední zkouška, Ježíš Kristus-slavný návrat, mesiášství falešné, tajemství nepravosti 1045 -  jednota-lidského pokolení, patření na Boha, život-věčný, naděje, štěstí-věčné

Vybrané dle klíčových slov:

674 - Ježíš Kristus-slavný návrat, obrácení židů , eschatologie , vzkříšení z mrtvých , Boží-lid
681 - Ježíš Kristus-slavný návrat, konečné vítězství , dobro , zlo , Poslední soud
66 - zjevení, Ježíš Kristus-slavný návrat , konečná úmluva , rozvinout , víra
673 - eschatologie, Ježíš Kristus-slavný návrat , druhý příchod Krista-čas   
1040 - Poslední soud, Ježíš Kristus-slavný návrat , Boží-spravedlnost , Boží-láska , poslední cíl
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
96 - apoštolové, Duch svatý , Ježíš Kristus-slavný návrat , kázání , spisy
675 - eschatologie, církev-poslední zkouška , Ježíš Kristus-slavný návrat , mesiášství falešné , tajemství nepravosti
1021 - smrt, soud-soukromý , Ježíš Kristus-slavný návrat , život-věčný , čas milosti
2816 - Boží-království, evangelium , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2817 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , krev , modlitba
2819 - Boží-království, čas , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2820 - Boží-království, Bůh-Stvořitel , Ježíš Kristus-slavný návrat , křesťané , kultura
2821 - blahoslavenství, Boží-království , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
2772 - církev, čas , eucharistie , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
759 - Boží-plán (spásy), církev-počátky , církev-ustanovení , církev-poslání , církev-dovršení
1200 - liturgie-jednota a odlišnost, tradice-liturgická , velikonoční tajemství , liturgie-odlišnost forem , Ježíš Kristus-slavný návrat
2612 - bdělost, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-příchod , Ježíš Kristus-slavný návrat