Číslo paragrafu: 768

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Odstavec:CÍRKEV V BOŽÍM PLÁNU
Podnadpis (římská čísla):PŮVOD, ZALOŽENÍ A POSLÁNÍ CÍRKVE
2. podnadpis:CÍRKEV - VEŘEJNĚ PŘEDSTAVENÁ DUCHEM SVATÝM
Aby církev mohla své poslání uskutečnit, Duch svatý „ji vybavuje a řídí různými hierarchickými a charismatickými dary“. „Tak je církev vybavena dary svého zakladatele, věrně zachovává jeho příkazy lásky, pokory a sebezáporu a přijímá poslání hlásat království Kristovo a Boží a zakládat je u všech národů. Ona sama je zárodek a počátek tohoto království na zemi.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

541 -  Boží-království, Ježíš Kristus-život veřejný, evangelium-hlásání, církev, obrácení

Vybrané dle klíčových slov:

766 - církev-ustanovení, Ježíš Kristus-oběť , tajemství-církve , církev-svatá , eucharistie-ustanovení
737 - církev-církev a Duch svatý, Duch svatý , eucharistie , chápání-Krista , tajemství-Kristovo
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
877 - hierarchie, biskupové , bratrské společenství , diecéze , Petr (apoštol)
1571 - hierarchie, jáhni , kněží , svátost kněžství , svátosti
799 - charismata, Duch svatý-dary , církev-služba , služba lidem  
2024 - charismata, milost-posvěcující    
2684 - charismata, modlitba , modlitba-tradice , sebeobětování , spiritualita
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
837 - církev, církev-ustanovení , církev-katolická , církev-univerzální , společenství-církevní
738 - Duch svatý-jednota, církev-církev a Duch svatý , Nejsvětější Trojice , údy-církve , církev-svatá
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
3 - přijetí evangelia, evangelium-hlásání  , život  
543 - Boží-království, evangelium-hlásání , Ježíš Kristus-život veřejný , Izrael , lidé
544 - Boží-království, evangelium-hlásání , pokora , chudí , Ježíš Kristus-život veřejný
546 - Boží-království, evangelium-hlásání , podobenství , Ježíš Kristus-život veřejný , učedník
852 - misie-cesty, evangelium-hlásání , Duch svatý-misie , sebeobětování , církev
875 - služba-církve, evangelium-hlásání , církev-služby , svátosti  
905 - laici-prorocké poslání, evangelium-hlásání , evangelizace , svědectví-o Bohu