Číslo paragrafu: 750

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM VE SVATOU CÍRKEV OBECNOU"
Věřit, že církev je „svatá“ a „katolická“ a že je „jedna“ a „apoštolská“ (jak dodává nicejsko–cařihradské vyznání víry) je neoddělitelné od víry v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. V apoštolském vyznání víry říkáme, že vyznáváme „svatou církev“ (Credo … Ecclesiam), tedy nikoliv „in Ecclesiam“, ne „v církev“, abychom nesměšovali Boha a jeho díla a abychom jasně připisovali Boží dobrotě všechny dary, které vložil do své církve.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

811 -  církev, církev-jednota, církev-vlastnosti, církev-apoštolská, církev-katolická 169 -  církev, církev-matka, spása, víra, znovuzrození

Vybrané dle klíčových slov:

775 - církev-jednota, církev-poslání , lidské pokolení , jednota  
810 - církev-jednota, jednota s Bohem , Nejsvětější Trojice-zdroj jednoty   
1398 - církev-jednota, eucharistie-společná účast , jednota-křesťanů , křesťané-jednota , modlitby-církve
1647 - církev-jednota, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
868 - církev-katolická, celá pravda(spásná) , spása-pro všchny , celé lidstvo , církev-obecná
2105 - církev-katolická, láska , láska-k Bohu , náboženství , povolání
867 - církev-svatá, původ svatosti , hříchy , církev-Kristova nevěsta , Panna Maria
2305 - církev-svatá, krev Kristova , láska , láska-k bližnímu , lidské pokolení
946 - společenství-svatých, vyznání výry , církev-obecná   
814 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-rozmanitost , církve-místní
818 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křest
819 - církev, církev-jednota , církev-katolická , církve-roztržky , křesťané
820 - církev, církev-jednota , církev-katolická , konec časů , modlitby-společné
823 - církev, církev-jednota , církev-svatá , oslava-Ježíše Krista , dějiny
824 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dějiny , jednota-církve
826 - církev, církev-jednota , církev-svatá , krev , povolání-k lásce
829 - církev, církev-jednota , církev-svatá , dokonalost , Maria
811 - církev, církev-jednota , církev-vlastnosti , církev-apoštolská , církev-katolická
821 - církev, církev-jednota , církve-dialog , ekumenismus , křesťané-spolupráce
822 - církev, církev-jednota , smíření , dějiny , jednota-církve