Číslo paragrafu: 737

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):DUCH A CÍRKEV V POSLEDNÍCH ČASECH
2. podnadpis:DUCH SVATÝ A CÍRKEV
Poslání Krista a Ducha svatého se naplňuje v církvi jako v Kristově těle a chrámu Ducha svatého. Toto společné poslání přidružuje nyní Kristovy následovníky k jeho společenství s Otcem v Duchu svatém: Duch připravuje lidi, předchází je svou milostí, aby je přitahoval ke Kristu. Zjevuje jim vzkříšeného Pána, připomíná jim jeho slovo, otevírá jim ducha k chápání jeho smrti a vzkříšení. Zpřítomňuje jim Kristovo tajemství, především v eucharistii, aby je smířil a uvedl do společenství s Bohem, aby přinášeli „hojné ovoce“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

787 -  církev, církev-Tělo Kristovo, utrpení Ježíše Krista, eucharistie, tajemství-Božího království 788 -  církev, církev-Tělo Kristovo, Duch svatý-společenství, učedníci  789 -  církev-Tělo Kristovo, údy-církve, církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-hlava církve, jednota-církve 790 -  církev, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, svátosti, údy-Kristova těla 791 -  církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, utrpení, církev-rozmanitost, rozdělení-lidí 792 -  Ježíš Kristus-hlava církve, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, stvoření (proces), údy-Kristova těla 793 -  církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, Velikonoce, tajemství-Kristovo, údy-Kristova těla 794 -  církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, údy-Kristova těla, následování Krista, Boží-dary 795 -  Kristus-v celé plnosti, církev-jednota s Kristem, církev-Tělo Kristovo, křesťané, Jana z Arku 796 -  církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve, církev-Tělo Kristovo, církev-jednota s Kristem, Beránek 797 -  církev-chrám Ducha svatého, církev-Tělo Kristovo, milost, Duch-Boží, údy-Kristova těla 798 -  rozvoj-církve, církev-Tělo Kristovo, církev-církev a Duch svatý, uzdravení, charismata 1093 -  liturgie-Starý zákon, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, modlitby-liturgické, Izrael, liturgické prvky 1094 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, předobrazy, mana na poušti, potopa, přechod Rudým mořem 1095 -  ekonomie spásy (božská), chápání-duchovní, dějiny-spásy, liturgie, tradice-židovská 1096 -  liturgie-křesťanská, liturgie-židovská, denní modlitba církve, chvála Boha, liturgický rok 1097 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží-děti, eucharistie, kultura, shromáždění-liturgické 1098 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, milost, přilnutí-ke Kristu, shromáždění-liturgické 1099 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, památka-slavení, svátosti, tajemství-spásy 1100 -  Boží slovo, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, modlitby-liturgické, Písmo svaté, liturgie 1101 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, chápání-duchovní, liturgie, lektoři, Boží slovo 1102 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, Boží slovo, liturgie, víra-odpověď člověka, společenství víry 1103 -  anamneze, doxologie, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, liturgie, dějiny spásy-liturgie 1104 -  liturgie-zpřítomňováníudálostí, Duch svatý-Duch svatý a liturgie, velikonoční tajemství, slavení-liturgie, tajemství-liturgie 1105 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, krev Kristova, liturgie, obětní dary 1106 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, anamneze, tělo Kristovo, krev Kristova 1107 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, liturgie, společenství-s Nejsvětější Trojicí, tajemství-spásy 1108 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, společenství-s Kristem, liturgie-cíl, Boží děti-shromažďování  1109 -  Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze, oběť-věřících, svědectví-církve 

Vybrané dle klíčových slov:

91 - Duch svatý, zjevení , věřící , pomazání , pravda
152 - Duch svatý, Ježíš Kristus , víra , božské osoby , Nejsvětější Trojice
244 - Duch svatý, Ježíš Kristus , Bůh-Otec , Nejsvětější Trojice , tajemství
245 - Duch svatý, koncily , Nejsvětější trojice , víra , církev
246 - Duch svatý, Filioque , koncily , otcovství , tradice-latinská
248 - Duch svatý, Filioque , tradice-východní , tradice-západní , Nejsvětější Trojice-tajemství
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
485 - Duch svatý, Maria-Matka Boží , lidství-Kristovo , početí-Kristovo  
486 - Duch svatý, Boží-Syn , Ježíš Kristus , Maria-matka Boží  
685 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , soupodstatnost-s Otcem i Synem , trinitární teologie , tajemství-Boží
687 - Duch svatý, Slovo , Ježíš Kristus , poznání a víra  
689 - Duch svatý, Nejsvětější Trojice , Slovo , božské osoby  
690 - Duch svatý, Ježíš Kristus-pomazání Duchem , přijetí za Boží děti , seslání Ducha svatého , pomazání olejem
691 - Duch svatý, Duch svatý-vlastnosti , ruah , dech-Boží  
694 - Duch svatý, Duch svatý-symboly , voda , křest , pramen-života
705 - Duch svatý, Boží-přísliby , Abrahám , spása , zaslíbení
707 - Duch svatý, zjevení Boha , patriarchové , proroci , Boží Slovo
708 - Duch svatý, Zákon , touha-po Bohu , výchova-Boží , spása
709 - Duch svatý, Zákon , chudoba srdce , zaslíbení  
711 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání , potěšení Izraele , proroctví-naplnění , vykoupení Jeruzaléma