Číslo paragrafu: 736

Část: Vyznání víry
Kapitola: VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO
Článek:"VĚŘÍM V DUCHA SVATÉHO"
Podnadpis (římská čísla):DUCH A CÍRKEV V POSLEDNÍCH ČASECH
2. podnadpis:DUCH SVATÝ - BOŽÍ DAR
A díky této síle Ducha mohou Boží děti přinášet plody. Ten, který nás naštípil na pravý vinný kmen, dá, že budeme přinášet „ovoce Ducha, [jímž] je láska, radost, pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost“ (Gal 5,22-23). „Duch je naším životem“ (Gal 5,25): čím více se zřekneme sami sebe, tím více také jednáme podle Ducha. „Společenství s ním nás zduchovňuje, obdarovává, navrací do ráje, přivádí do království nebeského k synovskému přijetí, dává nám odvahu nazývat Boha Otcem a podílet se na milosti Kristově, nazývat se dětmi světla a mít účast na věčné slávě.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1832 -  ctnosti, čistota, dobro, dobrota, Duch svatý

Vybrané dle klíčových slov:

131 - Boží-síla, Boží-slovo , křesťané , Písmo svaté , potrava-duchovní
434 - Boží-síla, Bůh-Spasitel , Ježíš Kristus , Boží-jméno , zmrtvýchvstání
828 - Boží-síla, církev , církev-jednota , církev-svatá , dějiny-církve
1992 - Boží-síla, Boží-spravedlnost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , křest , milost
2567 - Boží-síla, Bůh-Stvořitel , modlitba , modloslužba , stvořitel
2778 - Boží-síla, Bůh-Otec , důvěra , důvěra-synovská , modlitba
2855 - Boží-síla, doxologie , klanění , modlitba , modlitba-Páně
742 - Duch svatý, Boží synovství    
268 - Boží-všemohoucnost, Bůh-vlastnosti , všemohoucnost , Boží-síla